úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

6. volebné obdobie

od 28. novembra 2010 do 15. decembra 2014

 

26. riadne zasadnutie MZ – 17. septembra 2013

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 3. Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 20. júna 2013
 4. Interpelácie poslancov
 5. Dotazy občanov
 6. Plnenie rozpočtu mesta za január až jún 2013 a plnenie programového rozpočtu - polročnej monitorovacej správy
 7. Predaj a prenájom majetku mesta
 8. Návrh na kofinancovanie projektov
 9. Návrh na prevádzkovanie Polikliniky
 10. Správa o prijatých petíciách od občanov mesta
 11. Návrh na schválenie protokolu o prevode správy majetku pre Zariadenie pre seniorov - Domov sv. Alžbety - rekonštrukcia budovy
 12. Návrh na vyplatenie odmien poslancom za I. polrok 2013
 13. Návrh na zmenu člena Rady školy v MŠ Budulov
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor