úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Karcag

Dohodu o spolupráci podpísali partnerské mestá 20. 08. 1998 a týka sa šiestich oblastí

  • činnosť samosprávy, výmena skúseností z práce poslancov, komisií, riadenia mesta
  • vzdelávanie - presadzovať nadviazanie vzťahov medzi školami, škôlkami a spoločenskými organizáciami v oblasti vzdelávania, resp. výmennej rekreácie žiakov -Stredná poľnohospodárska škola v Karcagu a Stredná poľnohospodárska škola v Moldave nad Bodvou už roky spolupracujú v oblasti odbornej, kultúrnej a športovej
  • šport - konkrétne formy spolupráce dohodnú športové organizácie, organizovanie spoločných podujatí, priateľských zápasov
  • kultúra - vzájomné spoznávanie kultúry regiónov prostredníctvom miestnych televíznych štúdií, umeleckých súborov, výmenných kultúrnych akcií
  • cestovný ruch - výmena skúseností, vzájomné spoznávanie prostredníctvom prospektov, výmenou turistických publikácií, prostredníctvom činnosti informačných kancelárii
  • hospodárstvo - vytvoria sa osobitné komisie, ktoré budú napomáhať nadväzovaniu kontaktov medzi podnikateľmi

www.karcag.hu

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor