úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

7. volebné obdobie

od 15. decembra 2014 do súčasnosti

 

1. ustanovujúce zasadnutie MZ – 15. decembra 2014

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
 4. Príhovor primátora mesta
 5. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta
 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva
 7. Vystúpenie novozvoleného primátora
 8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 10. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 11. Zriadenie mestskej rady a zvolenie jej členov
 12. Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií
 13. Určenie platu primátora
 14. Informatívna správa o odmenách poslancov MZ za II. polrok 2014 a odmenách členom komisií za rok 2014
 15. Určenie sobášiacich
 16. Diskusia
 17. Návrh na uznesenie
 18. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor