úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Prírodné krásy na okolí Moldavy

Zádielská dolina

Zádielská dolina patrí medzi najkrajšie kúty v Slovenskom krase a svojimi prírodnými hodnotami nadobudla význam presahujúci rámec náho štátu. Slovanský kras je najväčšie krasové územie v strednej Európe. Mohutnosť vápencovitých vrstiev bez vložiek nepriepustných hornín umožnila rozsiahly proces skrasovatenia. Najkrajším morfologickým útvarom Slovenského krasu je nesporne tiesňava Zádielskej doliny. Milióny rokov sa voda Blatnického potoka zarezávala do vápencových skál, v ktorých stále prehlbovala svoje koryto. Tiesňava je orientovaná od severu na juh, jej steny sú miestami až kolmé. V horných dvoch tretinách sa rozširujú do bokov v tvare písmena "V".

Kúpele Štós

Kúpele sa nachádzajú na juhovýchodnom Slovensku na hranici Spišského Rudohoria a Slovenského krasu. Ležia vedľa baníckej cesty z Medzeva do Smolníka, v malebnom prostredí zmiešaného lesa plného voňavých jedlí a smrekov. Prírodným liečivým faktorom Štósu je podhorská, mierne povzbudivá klíma. Pre klimatickú liečbu majú kúpele vhodnú polohu, na juh otvorenú v dostatočnej výške (650 m. n. m.) s bohatstvom ihličnatých lesov v bezprostrednom okolí. Je tu veľký počet slnenčných dní v roku. Podľa švajčiarskej klasifikácie sa začleňujú do klimaterapeutickej oblasti so stupňom 1A.

Jasovská jaskyňa

Jasovská jaskyňa patrí k najstarším známym jaskyniam na Slovensku. Je známa svojou neobyčyjne bohatou a rozmanitou sintrovou výzdobou a tiež historickými a archeo-logickými nálezmi. Je významným zimoviskom netopierov.Sintrová výplň jaskynných priestorov je bohatá a farebne rozmanitá. Sú tu zastúpené všetky jej typy ako nástenné vodopády v Starom a Netopierom dóme, palicové stalagmity v Medvedej sieni, miestami sa na stropoch objavujú aj tenké biele brčká vo Veľkom a Bielom dóme a v Brkovej chodbe. Dominantou Starého dómu je Kamenný baldachýn, ktorý vytvára Kazateľnicu. Nachádza sa tu aj najmohutnejší stalagnát v jaskyni vysoký 5,5 m. Veľký dóm je považovaný za najkrajšiu časť sprístupnených priestorov jaskyne. Tvorivá sila prírody tu hýrila svojím umením a vytvorila najviac členité kvapľové útvary prekrásnych tvarov a farieb.

Šugovská dolina

Z hľadiska turistického a cestovného ruchu má Medzev ideálnu polohu a prírodné podmienky. Malebná Šugovská dolina bola vždy miestom rôznych turistických aktivít.

Jasovské rybníky

Sústava rybníkov umožňuje okrem kúpania aj rybolov a okolo až k jaskyni a Jasovskej skale vedie náučný chodník.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor