úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Historické a kultúrne pamiatky

Moldavské múzeum - kováčska vyhňa

Objekt sa nachádza na Hlavnej ul. č. 130, bol postavený okolo r. 1850 z kameňa. V prednej časti sa nachádza autentická kováčska vyhňa s otvoreným ohniskom. Nástrojové vybavenie prezrádza, že jej užívateľ okrem vlastného kováčskeho remesla podkúval aj kone. Zároveň sa tu vystavujú niektoré archeologické nálezy PhMr. Gustáva Stibrányiho - čestného občana mesta. V malej obrazárni, okrem dobových malieb a fotografií o meste, sa nachádza aj funkčný tkáčsky stav. V zadnej časti objektu je maštaľ pre dobytok a uskladnené sú tu zachované poľnohospodárske stroje a náradie.

Vínna pivnica v Moldave

Vínna pivnica -Múzeum vín Máté Laczkó Szepsi-ho bolo vytvorené z pivnice nachádzajúcej sa pod budovou Mestského kultúrneho strediska. Samotná budova bola postavená na konci 19.storočia. Pivnica nachádzajúca sa pod ňou je omnoho staršia a nevie sa presne koľkokrát a z akého dôvodu bola prestavaná.

Moldava a okolie nepatria medzi typické vinohradnícke oblasti, aj keď prírodné podmienky v mnohom vyhovujú niektorým druhom vínnej révy. Geograficky leží mesto na rozhraní roviny a vrchoviny.

M. L. Szepsi sa narodil v r. 1576 v Moldave a zomrel r. 1633 v Erdöbényi. Študoval na reformovanom kolégiu v Sárospataku. Od r. 1614 pôsobil ako kazateľ v Erdöbényi a neskôr ako dvorný duchovný rodiny Lórántffyovcov. Na konci rokov 1620 pripravil z muštu prvé „aszú“, ktorým roku 1631 na Veľkú noc obdaroval Zuzanu Lórántffyovú. Vo svojej dobe patril medzi významné osobnosti. Bol kronikárom, dejepiscom i spisovateľom.

Musíme spomenúť aj historickú „Vínnu cestu“, ktorej pôvod je v 12.-13. storočí. Táto cesta viedla cez Košice a Moldavu až do Poľska. Tak sa Moldava stala obchodným centrom, pretože sa tu víno nielen predávalo, ale aj skladovalo v týchto dvoj – troj podlažných pivniciach. V predsieni pivnice môžme vidieť dva erby – Moldavy a Tarcalu, ktoré symbolizujú spoluprácu týchto dvoch miest. Mesto Tarcal je významným mestom tokajskej oblasti.

Drevorezby, ktoré sa tu nachádzajú zhotovil ľudový remeselník István Ulman a kováčke práce vytvoril ľudový remeselník Otto László.

Zaujímavé sú jamy, ktoré slúžili na skladovanie obilnín. Sú tu presne štyri. Stredovekú atmosféru pivnice dotvára klenba z tehál, môžeme tu vidieť aj iné materiály, ako napríklad pemzu, čo svedčí o tom, že pivnica bola viackrát prestavaná.

Jasovský kláštor

Prvá písomná zmienka o Jasove pochádza z roku 1171, keď za panovania uhorského kniežaťa Kolomana bol v obci založený premonštrátsky kláštor, pričom sama obec v tom čase jestvovala už aspoň jednu generáciu. Počas tatárskeho vpádu v r. 1241-1242 boli obec aj ešte nedostavaný kláštor zničené. Kláštor zohral v 15. storočí významnú úlohu vo vnútropolitických bojoch v Uhorsku. Niekoľkokrát ho obsadili aj husitské vojská. Začiatkom polovice 18. storočia nadišlo nové obdobie jeho rozmachu. Veľkú zásluhu na tom má aj o­ndrej Sauberer, ktorý sa stal administrátorom a neskoršie i prepoštom konventu. Pod jeho vedením bol kláštor od základov prestavaný. Na mieste starého kláštora vyrástla veľkolepá stavba projektovaná viedenským staviteľom Pilgramom. V pôdoryse je kópiou veľkých rakúskych barokových kláštorov s ústredne situovaným dvojvežovým kostolom.

Turniansky hrad-zrúcaniny

Hrad sa nachádza na 375 m vysokom vrchu. Postavený bol pravdepodobne v 2. polovici 13. stor., dostal ho do daru gróf Tékus od kráľa Belu IV. za svoj postoj počas vpádu Tatárov. Jeho potomkovia prijali meno Tornay, mal viac vlastníkov, v roku 1683 ho obsadili Tökölyovci, ale cisárske vojsko generála Schultza hrad dobilo a zbúralo.

Hačava

Na konci Hájskeho údolia sa nachádza vo výške 664 m.n.m. obec Hačava. V tejto oblasti pramení hájsky potok, ktorý vytvára niekoľko metrov vysoké vodopády. Toto miesto nás úpúta svojou malebnosťou prírodnej scenérie, do ktorej zapadajú pôvodné drevené domčeky slovensko-rusínskeho obyvateľstva.

Medzevský hámor

Prvá zmienka o Medzeve sa zachovala z roku 1272, kedy sa uvádza ako banícka osada.Od roku 1366, kedy boli založené prvé tri kováčske hámre, sa Medzev preslávil výrobou kovaného náradia, najmä na ručné poľnohospodárske práce. Kováčska tradícia sa tu zachovala dodnes. Koncom 19. storočia na Bodve a jej prítokoch, ako aj v Šugovskej doline, pracovalo vyše sto vodných kováčskych hámrov s viac ako dvesto vyhňami.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor