úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Poľnohospodárstvo

Z rozlohy územia ZMOUB vyše polovicu tvorí poľnohospodárska pôda a z nej štvrtinu zaberajú lúky a pasienky. Najúrodnejšie oblasti sú na juhu a na východe okresu. Významné je pestovanie pšenice,  jačmeňa, kukurice a na západe raže a zemiakov.

AGRO-MOLD akciová spoločnosť vznikla z bývalého ŠM, š.p. Moldava nad Bodvou k 1. 10. 1996. V súčasnom období a.s. obhospodaruje 5 059 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho  4 210 ha ornej pôdy. V rastlinnej výrobe je zameranie na výrobu a realizáciu hustosiatych obilovín a olejnín. Taktiež na zabezpečenie dostatku kvalitných objemových krmív pre ŽV. Firma nerealizuje konečné produkty pre zákazníkov, ale len výrobky poľnohospodárskeho charakteru pre spracovateľský priemysel.

MOLD-TRADE s.r.o. v Moldave nad Bodvou bola založená 10. 7. 1996 s predmetom činnosti poľnohospodárstvo a súvisiace služby. Hospodári na výmere 5 737 ha poľnohospodárskej pôdy. Na úseku RV sa spoločnosť špecializuje na produkciu osív a výrobu krmív pre živočíšnu výrobu.

AGRO-VALALIKY a.s. hospodári na výmere 3 543 ha poľnohospodárskej pôdy. Na úseku RV sa zameriava na pestovanie hustosiatych obilovín, kukurice na zrno, výrobu olejnín a na výrobu krmovín na potreby živočíšnej výroby. V živočíšnej výrobe sa špecializuje na výrobu mlieka a výrobu mäsa. Firma vyrába výrobky poľnohospodárskeho charakteru pre spracovateľský priemysel.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor