úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Priemysel

Na území regiónu  je k 21.9.2003 zaregistrovaných v obchodnom registri 270 subjektov. Najväčší počet je v Moldave nad Bodvou -149, Turňa nad Bodvou -26, Čečejovce - 23 a Buzica - 21.
Výrazne  chýbajú na území regiónu malé a stredné firmy (živnostiníci), výrobné firmy a firmy poskytujúce služby. Tento stav je veľkou brzdou regionálneho rozvoja.

Starko s.r.o. vznikla v roku 1991. V tom istom roku získala kúpou v rámci malej privatizácie bývalý závod štátneho podniku ČSAO Košice v Moldave nad Bodvou.V priestoroch tohto závodu, kde sa na ploche 14.500 m2 nachádzajú opravárensko výrobné haly a skladové priestory, vykonáva svoju činnosť.
Predmet podnikania spoločnosti STARKO s.r.o.:
Autoopravárenstvo autobusov KAROSA,TAMBUS a IKARUS a nákladných motorových vozidiel LIAZ a AVIA a realizácia modernizačných technológií
Výroba nákladných automobilových návesov, prívesov a statických oceľových konštrukcií
Vedľajšie obchodné činnosti zahŕhňajúce predaj náhradných dielov na autobusy a predaj polystyrénu

:: blízkeho okolia

U. S. Steel Košice bol jednou z prvých multinárodných korporácií, ktoré si uvedomili výhody investovania na východnom Slovensku. Prevádzkové náklady sú konkurencieschopné a trh s pracovnou silou je plný šikovných, vzdelaných a usilovných ľudí. Okrem toho, východné Slovensko je strategicky lokalizované v srdci strednej Európy s efektívnymi prepravnými vzdialenosťami na trhy Európskej únie a západnej Európy, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny a východnej Európy.

VSH a.s. - Predaj cementu výrazne vzrástol v roku 2000 a dosiahol vyše 500 tisíc ton. Takmer polovicu produkcie spoločnosť exportuje a to na trhy do Nemecka, Českej republiky, Maďarska a Rakúska. Cementáreň ponúka široký sortiment cementov portlandských, troskoportlandských, vysokopecných i pucolánových. Kvalita cementu je kontrolovaná skúšobňami krajín do ktorých je cement expedovaný, ako aj domácou skúšobňou TSÚS Bratislava.
Zložitý a súvislý technologický proces výroby je v každom technologickom uzle automatizovaný a riadený technologickým počítačom a RTG analyzátorom.
Významný podiel na úspechu a postavení firmy na trhu v SR majú ľudské zdroje. V súčasnosti vo VSH a.s. nachádzajú zamestnanci uplatenie v oblastiach vedenia holdingu, controllingu, zabezpečenia výpočtových systémov a spracovania dát, opravárenských a montážnych kapacít pre celú skupinu.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor