úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Charakteristika lokality č. 2

:: navrhovaná plocha - situácia

:: základné informácie o lokalite

Umiestnenie

Nachádza sa na nezastavaných pozemkoch južne od št. cesty I/50. V súčasnosti slúži ako poľnohospodárska pôda, ale bezprostredne naväzuje na mesto a jeho infraštruktúru. V platnom územnom pláne mesta nie je táto lokalita riešená avšak v prípade jej akceptovania mesto podnikne kroky na zapracovanie lokality do územného plánu.

Veľkosť a vlastnícke vzťahy

Nachádza sa na parcelách o celkovej výmere  66 ha, ktorá sa skladá z menších parciel, ktorých vlastníkom sú fyzické osoby, mesto Moldava n/B a Sl. pozemkový fond. Vyňatie z PPF je potrebné vykonať.

Ponuková cena pozemku

V prípade záujmu mesto ponúka investorovi odkúpenie pozemkov v dohodnutej cene.

Prístup k lokalite

Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti medzinárodnej komunikácie E571, prístup po ceste II/550, III/5502 a III/050176. Medzinárodné letisko Košice je vo vzdialenosti 25 km od lokality. Železničná stanica Moldava n/B je vzdialená od lokality 500m resp. 1500m (č.2), stanica má vykladaciu rampu.

Infraštruktúra

V bezprostrednej blízkosti sa nachádza ČOV a regulačná stanica plynu (VTL/STL). Transformátorovňa Budulov je vo vzdialenosti 1500 m, vodovodné vedenie DN 100 je vo vzdialenosti 500m. Vedľa lokality vedie št. cesta I/50 (E571).

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor