úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Tradičné podujatia

Január

Novoročný ohňostoj- ...15 minút po polnoci si obyvatelia zablahoželajú na Nový rok na Hlavnom námestí
Plesová sezóna -tradičné plesy škôl a organizácií, výťažky z ktorých slúžia na podporu poriadateľských ustanovizní

Február

Čas plesov a karnevalov- posledné fašianfové dni sa poriadajú tradičné zábavy a karnevaly, hlavne v materských a základných školách
Valentínske popoludnie- 14. februára zábavno- súťažné popoludnie pre študentov v MsKS a uliciach mesta. Priamy prenos MsTV- pesničky na želanie.

Marec

Marec mesiac knihy- informatívne besedy a návštevy knižnice, slávnostné zápisy prvákov za čitateľov, mesiac bez upomienok
Malý moldavský recitátor- súťaž malých recitátorov z materských škôl z údolia Bodvy
Týždeň slovenských knižníc- týždeň besied so spisovateľmi, ilustrátormi, hercami, bábkohercami...a iných zaujímavých aktivit
Vynášanie Moreny- obnova tradičného slovanského zvykoslovia v prvý jarný deň .Krojovaný sprievod po meste a školách, pozdrav primátora, upálenie a utopenie Moreny.
Spomienka na roky meruôsme- revolučné roky si primomínajú tu žijúci Maďari slávnostnou akadémiou a kultúrnym programom.
Deň narcisov- zbierky na konto Ligy proti rakovine organizujú tradične najmä školy a školské zariadenia

Apríl

Talentárium- prehliadka " najväčších talentov medzi najmenšími" pre deti z MŠ v CVČ
Veľká Noc -viacero klubových podujatí a tvorivých dielní v školách, knižnici, na MsKS a aj v televízii
Deň Zeme - výstava výtvarných prác z celoslovenskej súťaže Najkrajší cvrček- CVČ Cvrček, besedy s ochranármi v školách
Stavanie mája - pred 1. májom študenti poľnohospodárskej školy postavia na námestí vysokú brezu- symbolicky pre všetky dievčatá mesta. Folklórny program pripravuje I. ZŠ.

Máj

Dni Mártona Csombora Szepsiho -prelom apríla a mája - séria vzdelávacích a kultúrnych podujatí,folklórny program, akadémia školy a spomienkové slávnosti na počesť Martina Csombora..
Dni matiek- 2. májovú nedeľu organizujú základné a materské školy väčšie i menšie podujatia tematicky zamerané a venované matkám
Deň mlieka- 21. máj výstava prác MŠ z obalov mliečnych výrobkov v mestskom parku
Výstava paličkovanej čipky- prezentácia prác Klubu paličkovanej čipky a ich hostí

Jún

Deň detí - školské zariadenia, centrum voľného času ale aj niektoré podniky organizujú okolo 1. júna množstvo kultúrnych a športových podujatí k sviatku detí
Okresné slávnosti piesní a tancov- " najstaršia" prehliadka folklórnych súborov z okolia i hostí organizovaná Csemadokom v športovom areáli pod kopcom

Júl

Moldavské dni-Szepsi Napok na prelome júna a júla - "najväčšie "trojdňové podujatie roka. Množstvo kultúrnych a športových vystúpení a atrakcií,spomienka na Mateja Lackóa rodáka z Moldavy prezentácia partnerských miest,slávnostné zastupiteľstvo s odovzdávaním ocenení mesta, ekumenická bohoslužba, gastronomické špeciality, festival vín,renesančná hostina, Beh o pohár Bodvy,Budulovský parkúr, uličné bály,tvorivé dielne pre deti. V roku 2005 bude ich IX. ročník.

August

Čas relaxu a oddychu- počas prázdnin organizuje CVČ, mestská knižnica a MsKS výjazdové aj denné tábory, pre deti s rôznym zameraním. Rozbiehajúsa aj sústredenia a letné školy záujmových útvarov-
Slávnosti sv. Štefana - každoročne 20.augusta účinkujú naše súbory v maďarských parnerských mestách na rôznych podujatiach. Tu žijúci Maďari si tento sviatok pripomínajú v múzeu.

September

Matičné dni- tradičné viacdenné podujatie, kladenie vencov k podobizni Št. Moysesa, športové zápolenia, spoločenský večer s kultúrnym programom. Vystúpenia škôl,domácich súborov a hostujúci folklórny program.

Október

Výplody jesene- prezentácia výrobkov z jesenných plodov, jesenné remeslá/ tlačenie kapusty, výroba muštu, pečenie chleba/ vysypávanie " mandaly" zo semien
Mesiac úcty k starším- séria menších i väčších spoločenských podujatí s kultúrnym programom v Domove dôchodcov a v KD Budulov

November

Celoslovenský festival divadelných skupín Béni Egressyiho- celoslovenská súťaž amatérskych divadelníkov v maďarskom jazyku
Imatrikulácie stredoškolákov- tradičné zábavné príjmanie prvákov do stavu študenského na 3 stredných školách s vyučovaním " naopak" a spoločenským večierkom
Spomienka na nežnú- neformálne stretnutie aktérov revolúcie 1991, vešanie kľúčov na Strom demokracie
Týždeň boja proti drogám - kampaň s rozličnými formami a rôznymi cieľovými skupinami poriadaná mestskou knižnicou a školami

December

Mikuláš-každoročne 5. decembra zavíta do mesta na koči Mikuláš so Snehulienkou a sprievodom čertov- na 5 zastávkach rozdáva darčeky
Biela nostalgia- vianočné posedenie s občerstvením a kultúrnym programom pre dôchodcov
Betlehemské svetlo- stretnutie skautov s kultúrnym programom
Vianočné akadémie, výstavky s predajom a tvorivé dielne - aktivity škôl, školských a kultúrnych zariadení s vianočnou tematikou
Vianočné alebo novoročné koncerty- hudobné produkcie žiakov ZUŠ a spevokolov
Detský Silvester-zábavný program pre deti a ich rodičov v CVČ Cvrček
Silvester- plesy a zábavy roznych organizácii a podnikov

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor