úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Mestská televízia Moldava nad Bodvou - Studio7S

rok: 2013

december

Vysielanie Mestskej televízie (30. decembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Visszatekintés 2013
  (Prehľad najdôležitejších správ 2013)
Záznam z podujatí
 • Vianočný program, ZŠ ČSA


Vysielanie Mestskej televízie (23. decembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Kassa megyei önkormányzat alakulóülése
  (Ustanovujúce zasadnutie KSK)
 • Mestský adventný koncert
 • Krátke správy [Zábava pre dôchodcov; Thália Színház, bemutató, Akárki (Divadlo Thália, Hocikto); Zrušené vianoce, hudobno-dramatické pásmo ZUŠ; Vianočná burza, GŠM; Zapálenie 3. a 4. adventnej sviečky; Betlehemi láng, cserkészek (Betlehemský oheň, skauti);]
 • Adventi hangverseny, Inkubátorház
  (Adventný koncert, Inkubátor)
Záznam z podujatí
 • Vianočný program, ZŠ ČSA


Vysielanie Mestskej televízie (16. decembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál
  (Celoslovenský divadelný festival Béniho Egressyho)
Slovenský magazín
 • Slovenská pošta, dlhé rady
 • Mestský Mikuláš
 • Adventný veniec
 • Vianoce ľudí bez domova
 • Živena, príprava na Vianoce
Magyar magazin
(Maďarský magazín)
 • Fábry Zoltán Napok
  (Dni Zoltána Fábryho)
 • Betlehemes találkozó, Jánok
  (Betlehemský festival, Janík)
 • Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál
  (Celoslovenský divadelný festival Béniho Egressyho)
 • 100 éve történt - Ujjé a ligetben
  (Udialo sa pred stomi rokmi - V zábavnom parku)
 • Karácsonyi műsorrészlet, MTAG, VMK
  (Úryvok z Vianočného programu, ZŠ a gymn. s VJM)


Vysielanie Mestskej televízie (9. decembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Vianočné poukážka pre dôchodcov
 • Tornateremfelújítás, MTAG
  (Rekonštrukcia telocvične, ZŠ a gymn. s VJM)
 • Odber krvi na SOŠ
 • Krátke správy [Oceňovanie najlepších študentov; Mestský Mikuláš; Betlehemský festival, Janík; Zapálenie 2. adventnej sviečky;]
Záznamy z podujatí
 • Deň slovenskej kultúry


Vysielanie Mestskej televízie (2. decembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Cserkész-konferencia, Inkubátor
  (Konferencia skautov, Inkubátor)
 • Drevené stánky za Penziónom Bodva
 • Krátke správy [Ki a legvagányabb a Bódva-völgyében? (Kto je najhustejší v Údolí Bodvy?); Adventi gyertyagyújtás, Fő tér (Zapálenie adventnej sviečky, Hlavné námestie); Pasovanie prvákov, ZŠ Severná; Moldavská bagandža;]
 • Dopravné nehody v Moldave
Slovenský magazín
 • Deň otvorených dverí, GŠM
 • Bowling klub K5
 • Cantus Versus, Inkubátor
 • Redakcia časopisu Časák, ZŠ ČSA
Magyar magazin
(Maďarský magazín)
 • Ki a legvagányabb a Bódva-völgyében?
  (Kto je najhustejší v Údolí Bodvy?)
 • Márai Sándor, könyvbemutató, Kassa
  (Predstavenie knihy S. Máraiho, Košice)
 • Romatábor, Bodollói út, életkörülmények
  (Rómska osada, Budulovská cesta, životné podmienky)
 • 100 éve történt - Kockakövek
  (Udialo sa pred stomi rokmi, Mačacie kamene)


november

Vysielanie Mestskej televízie (25. novembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Voľby predsedu KSK, 2. kolo
 • Fábry Zoltán Napok
  (Dni Zoltána Fábryho)
 • Krátke správy [Imatrikulácia prvákov - SOŠ; Bíborpiros szép rózsa - Dunaszerdahely (Ľudovoumelecká súťaž - Dunajská Streda); Výchovný koncert, Bezsvedomie - MsKS; Tóth László - Doki halála, bírósági fejlemények (Smrť Ladislava Tótha - Dokiho, vývoj udalostí]
Stúdió-beszélgetés
(Beseda zo štúdia)
 • Vendég: Zachariaš István, polgármester
  (Hosť: István Zachariaš, primátor mesta)


Vysielanie Mestskej televízie (18. novembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Megyei választások, Smer SD - MKP koalíció (Voľby do VÚC, koalícia Smer SD - SMK)
 • Výluka na trati železnice
 • Krátke správy [Fábry Zoltán Napok (Dni Zoltána Fábryho); Pasovanie prvákov ZŠ ČSA - MsKS; Futbalový maratón - ZŠ Severná;]
Slovenský magazín
 • Kauza OSBD
 • Zber papiera, reklamné letáky
 • Premietanie filmu o rómoch, CVČ
 • Pasovačka prvákov ZŠ ČSA, MsKS
Magyar magazin
(Maďarský magazín)
 • Megyei választások, értékelés
  (Voľby do VÚC, hodnotenie)
 • Heje-huja, kulturális központ
  (Tanečný dom v kultúrnom centre)
 • Videosikoly, felhívás
  (Výzva)


Vysielanie Mestskej televízie (11. novembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Výsledky volieb do VÚC
 • R4-es gyorsforgalmi út átadása
  (Odovzdanie rýchlostnej cesty R4)
 • Krátke správy [Nové knihy v knižnici; Thália Színház Szepsiben, Művészet (Divadlo Thália v Moldave, Umenie); Divadlo Drak z Prešova; Futbalové správy;]
 • Videosikoly, felhívás
  (Výzva)
Eseménytükör
(Záznam z podujatia)
 • Az Egressy Béni Vegyeskar és vendégeinek Pünkösdi hangversenye
  (Turičný koncert Zmiešaného zboru Béniho Egressyho a jeho hostí)


Vysielanie Mestskej televízie (4. novembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Výročie založenia školy, ZŠ Severná
 • Prípravy na Deň zosnulých
 • Romák kilakoltatása
  (Vysťahovanie rómov)
 • Krátke správy [Kopjafakoszorúzás, református templomkert; Biblia üzenete, F-klub;]
Slovenský magazín
 • Klobásový festival, Amfiteáter
 • Výročie založenia školy, ZŠ Severná
 • Policajná prezentácia, SOŠ
 • Deň slovenskej kultúry
 • Modlitebné stretnutie, Budulov
Magyar magazin
(Maďarský magazín)
 • Kamaraszínházi Fesztivál, Tornagörgő
  (Komorný divadelný festival, Hrhov)
 • Temetői barangolások, Halász Péter
  (Potulky cintorínom, Peter Halász)
 • Videosikoly, felhívás
  (Výzva)


október

Vysielanie Mestskej televízie (28. októbra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Kolbásztöltő fesztivál, Amfiteátrum
  (Klobásový festival, Amfiteáter)
 • Verejný cintorín, neplatiči
 • A tudás hatalom, CD bemutató, MTAG
  (Krst CD, ZŠ a gymn. s VJM)
 • Krátke správy [Viacboj všestrannosti, ZŠ ČSA; Labdarúgás (Futbalové správy);]
 • Videosikoly, felhívás
  (Výzva)
Stúdióbeszélgetés
(Beseda zo stúdia)
 • Vendég: Tamás Ilona
  (Hosť: Ilona Tamás)


Vysielanie Mestskej televízie (21. októbra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Bormustra, Amfiteátrum, Bormúzeum
  (Festival vín, Amfiteáter, Múzeum vín)
 • Deň slovenskej kultúry
 • Krátke správy [Thália Színház, Csao Bambínó (Divadlo Thália, Čao Bambíno); Viacboj všestrannosti pre MŠ; Futbalové správy;]
Slovenský magazín
 • Kandidát na poslanca KSK, Norbert Krušinský
 • Útočisko pre netopiere a dážďovníky
 • Rozhovor s kaplánmi
 • Výherkyňa bločkovej lotérie
Magyar magazin
(Maďarský magazín)
 • Megyei képviselőjelölt, Iván László
  (Kandidát na poslanca)
 • Krasznahorkai várharang
  (Hradný zvon na Krásnej Hôrke)
 • Megyei képviselőjelölt, Király Antal
  (Kandidát na poslanca)
 • Thália Színház, Csao Bambínó
  (Divadlo Thália, Čao Bambíno)
 • Megyei képviselőjelölt, Köteles László
  (Kandidát na poslanca)
 • Szűz Mária szoborszentelés, Reste
  (Posvätenie sochy Sv. Márie)
 • Megyei képviselőjelölt, Zachariaš István
  (Kandidát na poslanca)
 • Videosikoly, felhívás
  (Výzva)


Vysielanie Mestskej televízie (14. októbra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Výstavba domčekov, Budulovská ulica
 • Denevérek, fecskék lakótelepi búvóhelye
  (Úkryt pre netopiere a lastovičky)
 • Krátke správy [Rekonštrukcia budovy MsÚ, Bartalosova; Policajná prezentácia, SOŠ; Bodollói imatalálkozó, hálaadó szentmise (Modlitebné stretnutie v Budulove, ďakovná omša); Csavar Színház, VMK (Divadlo Csavar, MsKS);]
Záznam z podujatia
 • Szentmise, Szent László forrás, növénytemplom
  (Svätá omša, prameň Svätého Ladislava, prírodný kostol)


Vysielanie Mestskej televízie (7. októbra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Poliklinika megvásárlása, hitel
  (Kúpa polikliniky)
 • Jesenné upratovanie mesta, príprava cintorína
 • Krátke správy [Hirdetőtáblák, választások (Výlepové plochy, voľby); Futbalové ihrisko, Budulovská ulica; Likvidácia detského ihriska; Beží celá rodina; Moldavský autoslalom; Futbalové správy;]
Slovenský magazín
 • Petícia, rómovia, odvolanie - Irma Horváthová
 • Európsky týždeň mobility
 • Moldavský autoslalom
 • Beží celá rodina
 • Večné deti, domček
Magyar magazin
(Maďarský magazín)
 • Torna megyeháza
  (Župný dom v Turni nad Bodvou)
 • Pro Urbe Díj: Liszkai István
  (Cena Pro Urbe: Štefan Liszkai)
 • Városi Díj: Csepely Erika
  (Cena mesta: Erika Csepely)
 • Városi Díj: Baščúr Vilmos
  (Cena mesta: Viliam Baščúr)
 • Református egyház, nyugdíjazás
  (Reformovaná cirkev, dôchodok)
 • Videosikoly, felhívás
  (Výzva)


september

Vysielanie Mestskej televízie (30. septembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Nyomtatványok magyarul, Pro Civis PT
  (Tlačivá po maďarsky, OZ Pro Civis)
 • Vykurovacia sezóna
 • Krátke správy [Facsemeték ültetése (Sadenie stromčekov); Výchovný koncert; Thália Színház Szepsiben, Nyolc nő (Divadlo Thália v Moldave, Osem žien); Detská športová olympiáda; Futbalové správy;]
Beseda zo štúdia
(Stúdió-beszélgetés)
 • Školstvo v meste
  hostia: Jolana Liszkaiová, Helena Dubinská, István Nagy


Vysielanie Mestskej televízie (23. septembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Európsky týždeň mobility
 • Krátke správy [Csőtörés, villanyoszlop rögzítés (Prasknuté potrubie, upevnenie stĺpa); Pretlaky potrubí v Budulove; Természetvédelmi nap, MTAG (Deň ochrany prírody, ZŠ a gymn. s VJM)]
Slovenský magazín
 • Kauza Dom Matice slovenskej
 • Odpustová slávnosť, Domov dôchodcov Sv. Alžbety
 • Amatérska volejbalová liga
 • Ladislav Kučera, Cena mesta (rozhovor)
Magyar magazin
(Maďarský magazín)
 • Vándorfesztivál Csécsben
  (Putovný festival v Čečejovciach)
 • Vujity Tvrtko - beszélgetés
  (Vujity Tvrtko - rozhovor)
 • Bódva-völgyi Paszulyfesztivál
  (Fisolový festival Údolia Bodvy)


Vysielanie Mestskej televízie (16. septembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Zasadnutie ZMOÚB
  (Bódva-völgyi Városok és Falvak Társulás ülése)
 • Bódva-völgyi Paszulyfesztivál, Amfiteátrum
  (Fisolový festival, Amfiteáter)
 • Bodollói zsidótemető rekonstrukciója
  (Rekonštrukcia budulovského židovského cintorína)
 • Krátke správy [Čistenie kanalizácie (Kanálistisztítás); Výstavba nových garáží (Új garázsok építése); Országos Íjászbajnokság, Késmárk (Majstrovstvá Slovenska v lukostreľbe, Kežmarok); Labdarúgás (Futbalové správy)]
Záznamy z podujatí
(Eseménytükör)
 • Literárna kaviareň
  (Irodalmi kávéház)


Vysielanie Mestskej televízie (9. septembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Új városi hangosbemondó
  (Nový mestský rozhlas)
 • Vylepovanie plagátov, porušenie VZN
 • Krátke správy [Rekonštrukcia budovy MsÚ; Bodollói zsidótemető (Budulovský židovský cintorín); Futbalové správy]
Slovenský magazín
 • Dni Moldavy
Magyar magazin
(Maďarský magazín)
 • Terra Incognita, múltidézés három királlyal
  (Terra Incognita, spomienky na troch kráľov)
 • Jászóvári Nyári Egyetem
  (Jasovský letný tábor)
 • Papp-Vári Elemérné Sziklay Szeréna
 • Kutyakiállítás, Nagyida
  (Výstava psov, Veľká Ida)
 • Fogathajtó-verseny, Migléc
  (Súťaž konských záprahov, Milhosť)
 • Csillagvizsgáló, Mecenzéf
  (Hvezdáreň, Medzev)
 • Londoni légijárat, Kassa
  (Letecká linka do Londýna, Košice)


Vysielanie Mestskej televízie (2. septembra 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Začiatok školského roka
  (Iskolaév megkezdése)
 • Kúpa budovy polikliniky
Beseda zo štúdia
 • Rozhovor s primátorom mesta Istvánom Zachariašom


júl

Vysielanie Mestskej televízie (29. júla 2013)
Záznamy z podujatí
 • Ökumenikus istentisztelet
  (Ekumenická bohoslužba)
 • Sanzon est, Thália Színház művészei - Amfiteátrum
  (Večer šanzónu s umelcami Divadla Thália - Amfiteáter)


Vysielanie Mestskej televízie (22. júla 2013)
Záznamy z podujatí
 • Ščamba - koncert
 • No Name - koncert


Vysielanie Mestskej televízie (15. júla 2013)
Záznamy z podujatí
 • Základná umelecká škola - koncert
 • Mona Lisa Smile - koncert
 • Fiesta - koncert


Vysielanie Mestskej televízie (8. júla 2013)
Záznamy z podujatí
 • Molnár Ferenc Caramel - koncert
 • Dreaded - koncert
 • 3po´friends - koncert


Vysielanie Mestskej televízie (1. júla 2013)
Záznamy z podujatí
 • Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva z príležitosti XVII. Dni Moldavy


jún

Vysielanie Mestskej televízie (24. júna 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Projekt: Čistota okolo nás, osada Budulovská ulica
 • Csemadok: Járási Dal és Táncünnepély
  (Csemadok: Okresné slávnosti piesní a tancov)
 • Márai Sándor a kassai polgár, vándorkiállítás, Inkubátor
  (Košický mešťan Sándor Márai, putovná výstava, Inkubátor)
 • Krátke správy [Hlavná cena tomboly, automobil; Szemetes kontainerek körbekerítése (Ohradenie smetných kontainerov); Požiarne cvičenie - ZŠ ČSA; Volejbalový Outdoor Cup - ŠC Aréna; Budulovský parkúr;]
Beseda zo štúdia
 • Činnosť Športového klubu Bodva, hostia: Branislav Jánoš, Imrich Ikrényi


Vysielanie Mestskej televízie (17. júna 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Rablás, raktárcsarnok, Bartalos utca
  (Vylúpenie skladu, Bartalosova ulica)
 • Dni otvorených dverí, ZUŠ
 • Képzőművészeti verseny, MTAG
  (Výtvarná súťaž, ZŠ a gymn. s VJM)
 • Krátke správy [Prehliadka v ľudovom speve; Kiállításmegnyitó - F-klub (Otvorenie výstavy - F-klub)]
Slovenský magazín
 • Deň úspešných detí, CVČ
 • Pestré mestečko neziskových organizácií
 • Beseda s policajtmi, MŠ Hviezdoslavova
 • Nový predseda ŠK Bodva Moldava
 • Pozvánka na Dni Moldavy
Magyar magazin
(Maďarský magazín)
 • Nemzeti Összetrtozás Napja, ankét
  (Deň spolupatričnosti, anketa)
 • Kenyérsütés, múzeumkert
  (Pečenie chleba v múzeu)
 • Bódva Kupa, meghívó
  (Pohár Bodvy, pozvánka)
 • Szent László réti mise, előkészületek
  (Prípravy na omšu na lúke Svätého Ladislava)
 • Szepsi Napok, meghívó
  (Dni Moldavy, pozvánka)


Vysielanie Mestskej televízie (10. júna 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Új iskolaigazgató, MTAG
  (Nový riaditeľ školy, ZŠ a gymn. s VJM)
 • Deň úspešných detí
 • Využi šancu, projekt Karpatskej nadácie
 • Krátke správy [Nemzeti Összetartozás Napja (Deň spolupatričnosti); Beszéljük meg - előadás, MKP (Porozprávajme sa o tom - prednáška, SMK); Rockový koncert - ŠC Aréna; Gyermeknap, MTAG - Aréna SC (Deň detí, ZŠ a gymn. s VJM - ŠC Aréna); Divadlo Actores; Divadelné centrum z Martina, Jack and Joe; Labdarúgás (Futbalové správy)]
Záznamy z podujatí
 • Deň matiek - program žiakov ZŠ Severná


Vysielanie Mestskej televízie (3. júna 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Harangláb-szentelés, MTAG
  (Posvätenie zvonice, ZŠ a gymn. s VJM)
 • Stretnutie automobilových veteránov
 • Kopjafától kopjafáig, maratoni futás
  (Od pamätníka k pamätníku, maratónsky beh)
 • Krátke správy [Deň detí - ZŠ ČSA; Beseda s policajtmi - MŠ Hviezdoslavova; Hokejbalový turnaj - syntetický ľad; Futbalové správy]
Slovenský magazín
 • Diskusné fórum v Dome Matice slovenskej
 • Využi šancu, projekt Karpatskej nadácie
 • Hokejbal
 • Výstava exotických motýľov
Magyar magazin
 • Týždeň-Hét, kétnyelvű kiadás
  (Týždeň-Hét, dvojjazyčné vydanie)
 • Bauer Edit, nagyinterjú
  (rozhovor s E. Bauer)
 • Vagonkiállítás, Kassa
  (Výstava vagónov, Košice)
 • Sajtótájékoztató, református egyház
  (Tlačová konferencia, reformovaná cirkev)


máj

Vysielanie Mestskej televízie (27. mája 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Zasadnutie ZMOÚB
 • Egyházi iskolaalapítás
  (Založenie cirkevnej školy)
 • Kenyérsütés, múzeumkert
  (Pečenie chleba, múzeum)
 • Dom Matice slovenskej, diskusné fórum
 • Krátke správy [TV Cvrčkoviny - MsKS; Bauer Edit előadása, Pünkösdi hangverseny (Prednáška E. Bauer, Turíčny koncert); Tanečné čaro - vystúpenie žiakov ZUŠ; Rallye-šprint - Anička-Košice; Moldavská Autoshow]
Stúdió-beszélgetés
(Beseda zo štúdia)
 • vendég: Zachariaš István, polgármester
  (hosť: I. Zachariaš, primátor mesta)


Vysielanie Mestskej televízie (20. mája 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Biogázállomás, próbaüzem
  (Bioplynová stanica, skúšobná prevádzka)
 • Krátke správy [Dopravná súťaž - MŠ Severná; Salkaházi Sára szoborszentelés - Kassa (Posvätenie sochy S. Salkaházi - Košice); Deň matiek - MŠ, ZŠ; Bírósági tárgyalás elnapolva, Tóth László ügy (Súdne pojednávanie odročené, vec Ladislava Tótha); Oktatáspolitika, előadás - Inkubátor (Politika vzdelávania, prednáška - Inkubátor); Literárna kaviareň; Vujity Tvrtko, előadás (prednáška); Rozlúčka maturantov SOŠ - Amfiteáter; Footbal Cup - ŠC Aréna; Focimajális, Most-Híd (Futbalový majáles, Most-Híd)]
Slovenský magazín
 • Dopravná súťaž, MŠ Veselá zebra
 • Sauna
 • Rozlúčka maturantov SOŠ
 • Literárna kaviareň
Magyar magazin
 • Iskolai éttermek
  (Školské jedálne)
 • Oktatáspolitika, A. Szabó László
  (Politika vzdelávania)
 • Salkaházi Sára szoborszentelés, Kassa
  (Posvätenie sochy S. Salkaházi, Košice)


Vysielanie Mestskej televízie (13. mája 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Szepsi Csombor Márton Napok - II. VH áldozatainak emléktáblája
  (Dni Mártona Csombora Szepsiho - pamätná tabuľa obetiam II. sv. vojny)
 • Deň Zeme, Zelenšie ihriská, vysádzanie stromčekov
 • Krátke správy [Fémtolvajok, szökőkút (Krádež kovu, fontána); Okresné majstrovstvá v atletike, ZŠ ČSA; Futbalové správy]
Eseménytükör
(Záznam z podujatí)
 • Anyák Napja, MTAG és az óvoda műsora
  (Deň matiek, program ZŠ a MŠ s VJM)


Vysielanie Mestskej televízie (6. mája 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Szepsi Csombor Márton Napok
  (Dni Mártona Csombora Szepsiho)
 • Stavanie mája
 • Krátke správy [Tompa Mihály Szavalóverseny (Recitačná súťaž Mihálya Tompu); Parasztszekér - Fő tér (Voz na Hlavnom námestí)]
Slovenský magazín
 • Deň Zeme
 • Divadlo ZUŠ
 • Kotlík Cup, Aréna SC
 • Tetovanie, výstava Ladislava Hacela
Magyar magazin
 • Biblia üzenete
  (Odkaz Biblie)
 • Táncháztalálkozó, Budapest
  (Folklórny fesztival, Budapešť)


apríl

Vysielanie Mestskej televízie (29. apríla 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • MKP járási konferencia
  (Okresná konferencia SMK)
 • Divadlo ZUŠ
 • Krátke správy [Szociális statisztika (Sociálna štatistika); Deň Zeme - CVČ; Abaúji Szavalóverseny - Encs (Abovská recitačná súťaž - Encs, MR); Kotlík cup - Aréna SC; Taktické hasičské cvičenie - Drienovec]
Stúdió-beszélgetés
(Štúdiová beseda)
 • Zarándoklat a Magyar Kálvárián: Köteles Ágoston
  (predstavenie knihy Á. Kötelesa)


Vysielanie Mestskej televízie (22. apríla 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Egyházi iskola Szepsiben
  (Cirkevná škola v Moldave nad Bodvou)
 • Medzinárodný deň Zeme, ZŠ ČSA
 • Krátke správy [Thália Színház, Nyolc nő (Divadlo Thália, Osem žien); Volejbalový turnaj, ZŠ]
Slovenský magazín
 • Deň narcisov
 • Deň učiteľov
Magyar magazin
 • Költészet napja
  (Deň poézie)
 • Felvidékről kitelepítettek emléknapja
  (Pamätný deň vysídlených z Hornej Zeme)
 • Holokauszt emléknap
  (Pamätný deň holokaustu)


Vysielanie Mestskej televízie (15. apríla 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Deň učiteľov, odovzdávanie ocenení
 • Deň narcisov
 • Rokkantnyugdíjasok Szervezete, évzáró ülés
  (Výročná členská schôdza Slovenského zväzu zdravotne postihnutých)
 • Zvýšenie doplatokv za lieky
 • Krátke správy [Tavaszi fanyesés (Jarné orezávanie stromov); Rallye šprint - Čečejovce; Futbalové správy]
Záznamy z podujatí
 • Barok - hudobno-tanečné predstavenie ZUŠ


Vysielanie Mestskej televízie (8. apríla 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Vynášanie Moreny
 • MKP elnökségi ülés
  (Zasadnutie predsedníctva SMK)
 • Táncháztalálkozó, Budapest
  (Festival ľudového tanca, Budapešť)
 • 1 éve halt meg Tóth László - Doki
  (Pred rokom zahynul Ladislav Tóth - Doki)
 • Krátke správy [Krádež oplotenia - kúpalisko; Veľkonočný miniturnaj, floorball - CVČ; Íjászat, országos bajnokság (Lukostrelectvo, majstrovstvá Slovenska)]
Slovenský magazín
 • Starostlivosť o pleť na jar
 • Vynášanie Moreny
Magyar magazin
 • Pásztortalálkozó 2012, 3. rész (Stretnutie pastierov 2012, 3. časť)


Vysielanie Mestskej televízie (2. apríla 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Könyvadomány - városi könyvtár
  (Knižný dar - mestská knižnica)
 • Zelený štvrtok, umývanie nôh
 • Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny
  (Recitačná súťaž M. Tompu)
 • Krátke správy [Keresztmetszet, kiállításmegnyitó (Prierez, otvorenie výstavy); Divadlo Portál - MsKS; Koncert ZUŠ: Barok; Rallye šprint - Cestice]
Beseda zo štúdia
 • Činnosť MsÚ a BodvaTel, s.r.o. (hostia: E. Paulinská, V. Vincová)


marec

Vysielanie Mestskej televízie (25. marca 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Zasadnutie ZMOÚB
 • Kitüntetések, Március 15., Kassa
  (Vyznamenania, 15. marec, Košice)
 • Rómska konferencia
 • Krátke správy [Stretnutie amatérskych cukrárov; Thália Színház, VMK (Divadlo Thália, MsKS); Valné zhromaždenie ŠK Bodva Moldava; Futbalové správy]
Slovenský magazín
 • Rómska konferencia, Inkubátor
 • Marec, mesiac knihy
 • Stretnutie amatérskych cukrárov
Magyar magazin
 • Pásztortalálkozó 2012, 2. rész
  (Stretnutie pastierov 2012, 2. časť)


Vysielanie Mestskej televízie (18. marca 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Rendkívüli önkormányzati ülés, egészségügyi központ megvétele
  (Mimoriadne zasadnutie MZ, kúpa polikliniky)
 • Písomné maturitné skúšky - GŠM, SOŠ; Testovanie 9 - ZŠ ČSA
 • Március 15.- emlékünnepség: temető, VMK
  (15. marec, spomienková slávnosť, cintorín, MsKS)
 • Krátke správy [Zbúranie azylového domu; Výchovný koncert - skupina AYA]
Eseménytükör(Záznam z podujatí)
 • Március 15.- emlékünnepség - temető, VMK
  (15. marec, spomienková slávnosť - cintorín, MsKS)


Vysielanie Mestskej televízie (11. marca 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Zmena VZN, alkohol, pyrotechnika
 • Csemadok évzáró gyűlés
  (Výročná členská schôdza Csemadok-u)
 • Krátke správy [Domov dôchodcov - rekonštrukcia práčovne; Burza kníh - Mestská knižnica; Beh Olšavskou dolinou - ORŠ; Íjászat (Lukostrelectvo); Futbalové správy; Rallye-šprint; Šachový turnaj]
Slovenský magazín
 • Mestská kronika
 • Projekt, ZŠ Severná
 • Časopis Pamoráma
 • Výstava orchideí v Košiciach
Magyar magazin
 • Pásztortalálkozó 2012, 1. rész
  (Stretnutie pastierov 2012, 1. časť)


Vysielanie Mestskej televízie (4. marca 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Bódva folyó mederszabályozás, Bodolló
  (Úprava koryta Bodvy, Budulov)
 • Otvorená knižnica, projekt ZŠ ČSA
 • Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny
  (Súťaž v prednese poézie a prózy M. Tompu)
 • Divadlo z chatrče
 • Krátke správy [Domov dôchodcov po karanténe otvorený; Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice; Basketbalový turnaj traja na troch, CVČ; Futbalové správy]
Beseda zo štúdia
 • Rozhovor s primátorom mesta Istvánom Zachariašom


február

Vysielanie Mestskej televízie (25. februára 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Krádež kábla mestského rozhlasu
 • Vakcínák, védőoltások vásárlása
  (Očkovanie, vakcíny)
 • Krátke správy [Elhunyt Győri Sarolta (Umrela Sarolta Győri); Meghívó: Csemadok évzárógyűlés (Pozvánka: Výročná schôdza Csemadok-u); Výmena okien Mestského úradu; Slovenský rybársky zväz - členská schôdza; Volejbalový turnaj mix - ŠK Bodva ORŠ]
Slovenský magazín
 • Volejbalový turnaj mix, ŠK Bodva ORŠ
 • Deň svätého Valentína
 • Nástrahy internetu
 • Veľká noc, rozhovor s kaplánom
Magyar magazin
 • Szepsi Laczkó Máté nyomában, 2. rész
  (Po stopách Máté Laczkó Szepsiho, 2. časť)
 • Szepsi Laczkó Máté nyomában, stúdióbeszélgetés, Zachariaš I.
  (Po stopách Máté Laczkó Szepsiho, beseda zo štúdia, I. Zachariaš)


Vysielanie Mestskej televízie (18. februára 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Magyar nyelvű vasúti helységnevek
  (Maďarské názvy železničných staníc
 • Otvorenie výstavy, GŠM, Jasov
 • Krátke správy [Kábellopás - UPC (Krádež káblov - UPC); Ľadové peklo, rallye - Revúca]
Eseménytükör (Záznamy z podujatí)
 • Magyar Kultúra Napja, ünnepi műsor
  (Deň maďarskej kultúry, slávnostný program)


Vysielanie Mestskej televízie (11. februára 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Városi önkormányzati ülés
  (Zasadnutie mestského zastupiteľstva)
 • Meteorologická štatistika
 • Krátke správy [Maškarný ples v ZŠ a MŠ; Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč - CVČ)]
reklama: Döntő választás előtt, beíratási kampány
(Pred rozhodujúcim rozhodnutím)
Slovenský magazín
 • Svetový deň boja proti rakovine
 • Maškarný ples - ZŠ ČSA, Severná
 • Vysoká nezamestnanosť - úrad práce
 • Maškarný ples pre materské školy
Magyar magazin
 • Szepsi Laczkó Máté nyomában, 1. rész
  (Po stopách Máté Laczkó Szepsiho, 1. časť)


Vysielanie Mestskej televízie (4. februára 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Vlakové spoje, zmeny v cestovnom poriadku
 • Csemadok TV ülés
  (Zasadnutie OV Csemadok-u)
 • Viseletes bál
  (Krojový ples)
 • Rallye-šprint, Dobšiná
 • Labdarúgás
  (Futbalové správy)
reklama: Döntő választás előtt, beíratási kampány
(Pred rozhodujúcim rozhodnutím)
Stúdió-beszélgetés (Beseda zo štúdia)
 • Vendég: Gál Sándor, író
  (Hosť: Sándor Gál, spisovateľ)


január

Vysielanie Mestskej televízie (28. januára 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Nocľaháreň pre bezdomovcov
 • Vasút, kétnyelvű feliratok
  (Železnice, dvojjazyčné nadpisy)
 • Zber batérií a akumulátorov
 • Krátke správy [Magyar Kultúra Napja (Deň maďarskej kultúry); Biblia üzenete (Odkaz Biblie)]
Slovenský magazín
 • Chybné stavebné práce
 • Zápis do základných škôl
Magyar magazin
 • Magyar Kultúra Napja - himnusz
  (Deň maďarkej kultúry - hymna)
 • Csemadok életmű díj, Galánta
  (Cena Csemadok-u za životné dielo, Galanta)
 • Király József, portré
  (József Király, portrét)
 • Király József, beszélgetés
  (József Király, rozhovor)
 • A tornai katolikus templom felújítása
  (Rekonštrukcia turnianskeho katolíckeho kostola)


Vysielanie Mestskej televízie (21. januára 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Zápis do základných škôl
 • Kassa Európa Kulturális Fővárosa, nyitóünnepség
  (Košice - EHMK, otvárací ceremoniál)
 • Krátke správy [Víz- és csatornadíj emelkedése (Zvýšenie cien vodného a stočného); Okresné kolo súťaže v basketbale; Norex Rally-šprint - ArénaSportcentrum; Thália Színház - Az ablakmosó (Divadlo Thália - Umývač okien)]
Eseménytükör (Záznamy z podujatí)
 • Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál
  (Celoštátny divadelný festival Béniho Egressyho)
  • Csillagvirág Színkör, Tornagörgő: A lónak vélt menyasszony
   (Hrhov: Nevesta pokladaná za koňa)
  • Szerda délután, Kassa: Kötelezők röviden
   (Streda popoludní, Košice: Povinné čítanie v skratke)


Vysielanie Mestskej televízie (14. januára 2013)
Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach
 • Városi statisztika
  (Mestská štatistika)
 • Miestne dane
 • Nový stroj, technické služby
 • Krátke správy [Zber vianočných stromčekov; Karneval - MŠ Stonôžka; Zápisný program maďarskej školy; Halový futbal v Košiciach; Šachová liga]
Slovenský magazín
 • Vianočná akadémia a burza, GŠM
 • Rozhovor s novou riaditeľkou, SOŠ
 • Zmena financovania, CVČ
 • Štatistika Mestskej polície
 • Karneval, MŠ Stonôžka
Magyar magazin
 • Országos visszatekintő 2012 (Udalosti roka 2012)
 • MKP országos közgyűlés
  (Republikový snem SMK)
 • Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál
  (Celoštátny divadelný festival Béniho Egressyho)
 • MTAG, Suli-buli
  (Zápisný program maďarskej školy)


Vysielanie Mestskej televízie (7. januára 2013)
Prehľad najdôležitejších správ 2012

Záznamy z podujatí
 • Vianočný program, ZŠ Severná


Vysielanie Mestskej televízie (1. januára 2013)

Novoročný prejav primátora Istvána Zachariaša

Eseménytükör (Záznamy z podujatí)
 • A Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium valamint a Magyar Óvoda karácsonyi műsora
  (Vianočný program ZŠ a gymnázia s VJM)


 

Vysielanie mestskej televízie

Správy - udalosti 7 dní v 7 minútach

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor