úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena Pro Urbe 2006 - Jozef Gebe

Jozef Gebe sa narodil 18.2.1923 v Moldave nad Bodvou. Spolu s dvoma bratmi vyrastal v rodine murára. Matka bola domáca. Odmalička pomáhal otcovi v murárčení a spolu so súrodencami sa vyučili remeslo svojho otca – murárske remeslo. Keď otec a brat museli narukovať do druhej svetovej vojny, stal sa živiteľom rodiny.

24. januára 1945 bol odvlečený sovietskymi vojskami spolu s ďalšími 22 chlapcami z Moldavy na nútené práce. Sovietsky tribunál ho ako civilnú osobu odsúdil na 20 rokov nútených práca. Bol deportovaný do Sovietskeho zväzu. Jeho strastiplná cesta po sovietskych pracovných táboroch sa začala v Dnepropetrovsku, pokračovala v Karagande a skončila v medených baniach v Džeskazgane. Po smrti Stalina bol rehabilitovaný a po 9.rokoch sa vrátil domov, do Moldavy.

Po návrate sa zamestnal v tunajšom Stavebnom podniku a opravovali vojnou zničené stavby v meste. Neskôr prestúpil do podniku Pozemné stavby, kde pracoval ako murár, neskôr čatár a majster až do odchodu do starobného dôchodku.

K práci sa vždy staval poctivo, za čo bol viackrát ocenený, v roku 1967 – Vzorný pracovník, v roku 1968 prevzal v Prahe vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu a obdŕžal aj Pamätný odznak za dlhoročnú prácu v stavebníctve.

V roku 1955 sa oženil a dodnes žije v spokojnom manželstve. Z manželstva sa narodili dve deti, syn Ján a dcéra Helena a majú už aj štyri vnúčatá.

Už od detstva krásne a rád spieval, preto ho otec doviedol do katolíckeho spevokolu, kde pôsobí dodnes a niekoľko rokov už aj ako dirigent. Istý čas bol členom spevokolu, ktorý pracoval pri Csemadok-u a s nimi vystupoval na mestských podujatiach i po Slovensku.

Mnoho stavieb v Moldave si pamätá pracovité ruky Józsi-bácsiho, najmä každý obytný dom na starom sídlisku, opravoval i kostol a faru a iné verejné budovy. Napriek veku je stále čulý a zapája sa do všeobecného diania.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelil Jozefovi Gebemu Cenu Pro Urbe za rok 2006 za jeho celoživotnú prácu v prospech mesta a aktívnu účasť na verejnom živote.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor