úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena mesta 2006 - Mgr. Edita Ivanišová

Narodila sa 12.11.1930 v Spišskej Novej Vsi v rodine zememeračského inžiniera a poisťovacej úradníčky.

V roku 1937 začala chodiť do ľudovej školy v Sp. N. Vsi. Po presťahovaní do Kežmarku ukončila ĽŠ a pokračovala v štúdiu na gymnáziu.

Po 2. svetovej vojne sa s rodičmi presťahovali do Revúcej a na tamojšom gymnáziu aj zmaturovala. Vydala sa za Ondreja Ivaniša, študenta medicíny a presťahovali sa za rodičmi do Gelnice, kde sa im narodil syn Ondrej. V Gelnici začala učiť na deväťročnej strednej škole. V roku 1953 sa s manželom presťahovali do Jelšavy, kde pracovala ako učiteľka osemročnej strednej školy. Tam sa jej narodilo druhé dieťa – dcéra Alexandra. V roku 1957 dostal jej manžel miesto zubného lekára v Nižnom Medzeve a neskôr – r. 1963 v Moldave nad Bodvou, kam sa potom aj presťahovali. V Medzeve aj Moldave učila na ZDŠ a SVŠ odborné predmety – chémiu, biológiu a nemecký jazyk.

V rokoch 1963 až 1966 diaľkovo vyštudovala PF UPJŠ v Košiciach, odbor chémia a biológia a v rokoch 1966-1970 si rozšírila vzdelanie o tretí odbor – nemecký jazyk.

Od roku 1972 až do odchodu do starobného dôchodku plnila na ZDŠ funkciu výchovnej poradkyne.

Cez jej ruky za tie desaťročia učiteľského remesla prešli stovky žiakov, z ktorých mnohí sa stali úspešnými robotníkmi, technikmi, učiteľmi, či vedúcimi pracovníkmi. Viac ako 30 rokov pôsobila na ZŠ v Moldave nad Bodvou a svojou prácou sa zaslúžila o rozvoj školy.

Svojím pedagogickým majstrovstvom a humánnym prístupom k žiakom dosiahla vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a ako výchovná poradkyňa pomohla mnohým žiakom, ale aj rodičom pri náročnom probléme, a to voľbe povolania.

Vždy sa zaujímala o život v meste. Podieľala sa na kultúrnych podujatiach ako členka a predsedníčka Slovenského zväzu žien, či ako členka speváckeho zboru učiteľov.

Aj po odchode do dôchodku v r. 1988 sa ľuďom snaží vychádzať v ústrety a podľa svojich možností im pomáha v jazykovej príprave pred odchodom do zahraničia alebo k zahraničnej firme.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelil Cenu mesta Mgr. Edite Ivanišovej za dlhoročnú výchovnú a pedagogickú prácu.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor