úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2006 - Katarína Žolnerová

Narodila sa v Moldave nad Bodvou 22. novembra 1946 v rodine miestneho kováčskeho majstra Gejzu Žolnera († v r. 1973), v dome, ktorý dnes slúži na účely miestnej muzeálnej zbierky mesta.

Základnú a strednú školu ukončila v rodnom meste (1953 – 1964). V roku 1966 začala pracovať na vtedajšej Domovej správe v Moldave nad Bodvou. Od 1. júna 1967 nastúpila pracovať do Mestskej knižnice, kde sa stala jednou z pilierov tejto inštitúcie až do 31. mája 1990, kedy sa odsťahovala do Košíc.

Popri zamestnaní ukončila Strednú knihovnícku školu v Bratislave (1968 – 1971). Počas celého obdobia, kedy pôsobila v moldavskej knižnici bola mimoriadne obľúbená medzi čitateľmi ako aj medzi spolupracovníkmi. Neskôr aj v Košiciach pracovala do odchodu do dôchodku v roku 2003 v knihovníctve.

Ako aktívna knihovníčka 23 rokov vytvárala pozitívny obraz knižnice. Kultúre v meste sa venovala aj na úkor svojho voľného času. Prispela k vytvoreniu modernej knižnice v meste.

Po vzniku miestneho múzea venovala množstvo vecných pamiatok po nebohom otcovi pre miestne národopisné múzeum, ktoré bolo založené v jej rodnom dome.

Viac ako desať rokov bola poslankyňou Vsl. kraja (1978 – 1990). Vždy sa zapájala do kultúrneho diania v rodisku. Bola členkou Červeného kríža (kde vykonávala funkciu pokladníčky), Slovenského zväzu žien, kde viedla čitateľský krúžok pod názvom Krása života, bola členkou a funkcionárkou miestneho Csemadoku (členka výboru základnej organizácie).

Počas svojho pôsobenia v Moldave nad Bodvou bola skoro pri všetkých kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste. Zapájala sa do organizácie a realizácie jednotlivých mestských akcií.

Na svoje rodné mesto nezabudla ani po roku 1990. Udržiava živé kontakty s Moldavčanmi, zaujíma sa o dianie v meste.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelil Kataríne Žolnerovej za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry Cenu mesta za rok 2006.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor