úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena Pro Urbe 2005 - RNDr. Miroslav Fulín, CSc.

Narodil sa 10. júna 1951 v Prešove. Pochádza z učiteľskej rodiny. Je ženatý, má dve dospelé dcéry.

Po maturite, v roku 1969, bol prijatý na Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore biológia – chémia, ktorú ukončil štátnicami v roku 1974. Zamestnal sa ako odborný asistent na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach a tu pôsobil až do roku 1990, už ako prodekan pre pedagogickú činnosť. Neodolal ponuke a prijal miesto odborného pracovníka na Prírodovednom oddelení Východoslovenského múzea v Košiciach. Týmto sa naplnil jeho odveký sen, kedy skĺbil svoje záujmy s pracovným poslaním. Zrkadlom jeho práce je rozsiahla odborná, populárno-vedecká publikačná činnosť a osvetovo-výchovná práca. Je spoluautorom súčasnej stálej prírodovednej expozície Východoslovenského múzea pod názvom Príroda Karpát a autorom mnohých komorných, putovných výstav s prírodovednou tematikou.

Od roku 1979 býva v Moldave nad Bodvou. Nakoľko jeho záľubou je prírodovedná činnosť a ochrana prírody, hneď od začiatku pobytu v meste sa zapojil do rozvíjania činnosti dobrovoľnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Svojou prácou v teréne, s deťmi a mládežou sa snažil nadviazať na bohatú históriu ochranárskeho hnutia v okolí, ktorú založil Gustáv Stibrányi st . Vo volebnom období 1990-1994 bol poslancom Mestského zastupiteľstva a členom Komisie pre životné prostredie dve volebné obdobia za sebou.

Dlhodobo, od roku 1975 sa venuje ochrane bocianov a v posledných pätnástich rokoch aj netopierov. V rámci tejto činnosti spolupracuje s rôznymi odbornými inštitúciami doma i v zahraničí. Svoje pozorovania prezentuje v populárno - náučných a vedeckých periodikách. V odbore zoológia bolo uverejnených viac než 100 jeho odborných prác, v geológii 15 prác, 1 práca v oblasti botaniky a je spoluautorom mnohých ďalších publikácií. Ako prednášateľ sa zúčastňuje na odborných konferenciách a seminároch doma i v zahraničí, z výsledkov jeho pozorovaní a z jeho publikácií čerpajú aj iní autori.

Okrem teoretických výskumov a pozorovaní sa venuje aj praktickej ochrane prírody, popularizuje výsledky svojej práce na početných prednáškach pre laickú verejnosť, aktívne sa venuje aj mládeži.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelil cenu PRO URBE Miroslavovi Fulínovi, za vedeckú činnosť, popularizáciu a aktívnu ochranu prírody a krajiny, za prácu s mládežou.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor