úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2005 - Attila Balla

Attila Balla je žiakom prvého ročníka gymnázia spojenej Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Narodil sa 7. júla 1989 v Košiciach – Šaci. Od narodenia žije a študuje v Moldave nad Bodvou.

Je výborný žiak. Vždy je pre neho dôležité zosúladiť svoje záujmy s očakávaniami ostatných. Je spoľahlivý a zodpovedný, dôležitý je pre neho výkon. Svoje záujmy však vie prispôsobiť spolužiakom, rešpektujúc ich názory.§

Okrem kick-boxu sa venuje futbalu. Zaujíma sa ešte o dejepis, divadlo a štúdium cudzích jazykov.

Kick-boxu sa venuje súťažne od roku 1999 pod vedením trénera Ladislava Tótha. Pravidelný tréning a jeho húževnatosť priniesli svoje ovocie, dobré umiestnenia na okresných a krajských pretekoch. Na majstrovstvách Českej republiky – jeho prvých medzinárodných pretekoch – obsadil 1. a 3 miesto.

V roku 2005 získal titul majstra Európy a zároveň získal bronzovú medailu vo svojej kategórii na týchto majstrovstvách. Jeho osobným cieľom je dostať sa na majstrovstvá sveta v kicx-boxe.

 

Attila Balla získaval Cenu mesta za úspešnú reprezentáciu mesta a trvalo dobré výsledky v kicx-boxe.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor