úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2004 - Margita Semanová

Pani Margita Semanová, sa narodila 19. augusta 1936 v Jelšave, v roľníckej rodine. Vo vojne stratila matku. Otec ju a jej brata vychovával so svojou druhou manželkou.

Po ukončení Osemročnej ľudovej školy študovala na Pedagogickom gymnáziu v Košiciach. Po ukončení tejto školy začala učiť na Základnej škole v Poproči (roky 1953 až 1958).

V roku 1958 sa vydala a spolu so svojim manželom Štefanom Semanom vychovali dcéru Darinu.
V septembri 1958 pani Semanová nastúpila učiť na Základnú školu v Moldave nad Bodvou, kde učila až do roku 1998. V kolektíve, ako aj medzi žiakmi bola obľúbená. Pravidelne sa vzdelávala, viedla svojich žiakov k láske k vlasti, jazyku a pripravovala ich na rôzne súťaže - recitačné, či v speve. S novátorským nadšením sa ujala experimentu vyučovania cudzích jazykov v tretej triede ZŠ. Mladým Moldavčanom tak pomáhala otvárať brány Európy. Pracovala aj s rodičmi žiakov, ktorých sa snažila zapájať do vyučovacieho procesu.

Sama spievala v učiteľskom spevokole a úspešne viedla nejeden detský spevokol.

Za svoju dlhoročnú záslužnú činnosť dostala v roku 1987 vyznamenanie "ZASLÚŽILÝ UČITEĽ".

Aj na dôchodku ostala aktívna, obetavo pracuje v súbore ŽIVENA, ktorej bola spoluzakladateľkou. Stála aj pri oživení Miestneho odboru Matice slovenskej, kde je doteraz členkou výboru.

 

Pani Margite Semanovej udeľoval Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou Cenu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2004 za dlhoročnú výchovnú, pedagogickú a kultúrnu činnosť.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor