úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Čestný občan mesta - Mons. Kádasi István

Monsignor István Kádasi, kaplán Svätého otca Jána Pavla II., čestný kanonik, dekan a farár sa narodil 3. augusta 1927 v Budulove.
Jeho otec bol šafárom rodiny Frintovcov, matka Katarína bola domáca. Vychovávali ho spolu so sestrou Alžbetou v úprimnej katolíckej viere a láske. Základnú školu skončil v Budulove, neskôr sa dostal k jezuitom do Trnavy. Nakoľko po vojne zo známych dôvodov nemohol pokračovať vo svojich štúdiách na Slovensku, odišiel do Maďarska. Za kňaza bol vysvätený v roku 1958 vo Váci (MR).

Budulovský kostol, zničený počas II. svetovej vojny, bolo možné postaviť znovu – aj napriek niekoľko desaťročnému úsiliu – až po zmene režimu. V tomto snažení Mons. István Kádasi vzal na seba leví podiel práce. Navštívil množstvo rôznych podporných združení na Západe, aby zohnal prostriedky na výstavbu kostola. Vďaka jeho pomoci a vplyvu sme viackrát obdržali financie od združenia Kirche in Not a inštitúcie Renovabilis.

Ani o tom však nemôžeme pomlčať, že nakoľko srdcom i duchom chcel, aby jeho rodná obec mala kostol, kde by rodáci pocítili Božiu prítomnosť v ľudskej blízkosti, často sám načrel hlboko do peňaženky.
Počas stavby sa často informoval o jej priebehu a kedykoľvek sme potrebovali materiálnu a morálnu pomoc, pomáhal, posmeľoval a dodával silu. Vďaka jeho osobnosti a pripravenosti konať, bola postavená – ako on zvykol hovoriť – „naša malá bazilika“.

Vedomí si týchto skutočností s radosťou vyhovujeme občanom a návrhu veriacich a Mons. Istvánovi Kádasimu z Budapešti udeľujeme titul: Čestný občan mesta Moldava nad Bodvou.

K ďalšej práci mu prajeme silu a zdravie. Zo srdca sa tešíme, že aj naňho môžeme použiť slová apoštola národov, Svätého Pavla: „Môžem dosvedčiť, že dal koľko mohol, ba aj viac ako mohol, sám od seba…
Ba nad naše očakávanie sám seba odovzdal najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám.

 

Za zásluhy na pozdvihnutí cirkevného života v Budulove udeľujeme Monsignorovi Istvánovi Kádasimu ocenenie – „Čestný občan mesta Moldavy nad Bodvou“

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor