úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena Pro Urbe 2003 - Ladislav Osztro

Ladislav Osztro sa narodil 4.4.1913 v Moldave nad Bodvou. Tu sa narodili a žili aj jeho rodičia, starí rodičia a prarodičia.
Otec bol debnár a ostatní predkovia sa venovali obuvníckemu remeslu , boli váženými občanmi mesta.

Bol ročný, keď vypukla prvá svetová vojna, povolali do vojny aj jeho otca, bojoval v južnom Tirolsku, kde v roku 1916 aj padol.
Učňovské roky strávil v stolárskej dielni svojho strýka, vyučil sa za stolára. Nasledovali roky tvrdej vojenčiny, ktorá sa predlžila, nakoľko vypukla 2. svetová vojna. Odvelili ho na ruský front, kde bojoval 3 roky a domov sa vrátil s trvalými následkami, omrzli mu dolné končatiny. Ku koncu vojny sa dostal do rumunského zajatia, odkiaľ sa mu podarilo ujsť s nasadením života. Dohru to malo až doma, keď ho spolu asi s 50 spolubojovníkmi uväznili na 4 mesiace tu v Moldave bez akéhokoľvek právneho podkladu.
V novembri roku 1945 sa oženil a spolu s manželkou obnovili zbombardovaný rodičovský dom. V ňom sa narodili jeho dve deti a 56 rokov žil s manželkou v šťastnom manželstve.

Začiatkom 50-tych rokov mu odňali živnosť. Zamestnal sa v podniku Komunálne služby a neskôr v Drevovýrobe, kde pôsobil ako vedúci dielne. Do dôchodku odchádzal z postu vedúceho predajne nábytku ako 67 ročný.

Vždy pracoval s plným nasadením, tak v práci ako aj v spoločenskom živote mesta. Viac ako desaťročie stál na čele miestnej organizácie Csemadoku. Počas jeho „predsedovania“ boli založené súbory – spevokol, ochotnícke divadlo a ľudový tanečný súbor, ktoré významne obohatili kultúrny život mesta.

Po vojne sa činorodo zapojil do obnovy reformovaného kostola a fary. Vlastnoručne, spolu ďalšími stolárskymi majstrami mesiace opravoval lavice kostola, ktoré slúžia moldavčanom dodnes.

Laci bácsi bol viac ako tridsať rokov kurátorom moldavskej reformovanej fary a zároveň aktívnym členom Slovenskej reformovanej synody. Nebolo to jednoduché ani ľahké, nakoľko tieto cirkevné posty zastával v čase najväčšieho socializmu.
Z tohto krátkeho prierezu životom je zjavné, že svoj život zasvätil predovšetkým rodine, cirkvi a spoločenskej činnosti v prospech mesta Moldava nad Bodvou.

 

Za dlhoročnú aktívnu účasť v spoločenskom, kultúrnom a cirkevnom živote mesta udeľujeme Ladislavovi Osztrovi cenu „PRO URBE“

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor