úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2003 - Katarína Brašková

Narodila sa 22.05.1919 v Dubovej, okres Bardejov v rodine gréckokatolíckeho kňaza Andreja Zimu. Je vydatá a vychovala 3 deti.
Vyštudovala strednú pedagogickú školu.

Do Moldavy prišla s manželom Jozefom Braškom v roku 1945. Od tej doby až do dôchodku pôsobila ako učiteľka na základnej škole, zo začiatku dvojjazyčnej – slovenskej a maďarskej. Aby sa mohla viac venovať svojim žiakom a lepšie im porozumieť, osvojila si dokonale maďarčinu. Deťom sa venovala aj mimo vyučovania. Organizovala výstavky žiackych prác, recitačné súťaže, viedla spevokol a výletmi upevňovala v deťoch vzťah k prírode.

V normalizačnom období 50-tych rokov bola prepustená zo školských služieb pre svoj pôvod. Zamestnala sa v Sporiteľni a neskôr na Poľnohospodárskom učilišti v Drienovci. Až v septembri roku 1962 sa mohla vrátiť do školy.

Neboli to ľahké roky, no svojou vierou, trpezlivosťou a pracovitosťou prekonala aj toto obdobie. Obetavo sa starala o svojich rodičov aj v najťažšom období, keď jej otec bol pre svoje povolanie nepohodlným pre režim a 4 roky bol väznený.
Po odchode do starobného dôchodku sa naďalej veuje svojej rodine, deťom a vnúčatám a žije príkladný život kresťana.

Aj dnes, v 85.roku svojho života sa čulo zaujíma o dianie okolo seba a najväčšiu radosť jej spôsobuje, keď sa k svojej pani učiteľke alebo „ tanító néni“ hlásia jej bývalí žiaci.

 

Za dlhoročnú výchovnú a pedagogickú činnosť a za celoživotný príkladný občiansky a kresťanský postoj udeľujeme Kataríne Braškovej Cenu mesta.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor