úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena mesta 2003 - Ján Gubek

Ján Gubek sa narodil 20. apríla 1919 v Betliari. Svoje detstvo a prvé roky mladosti prežil vo svojom rodisku. Búrlivé udalosti 2. svetovej vojny zasiahli aj do jeho života a dnes patrí už k nemnohým žijúcim priamym účastníkom Slovenského národného povstania. Po skončení vojny sa podieľal na oživovaní štátnych a hospodárskych štruktúr na rôznych miestach republiky, ale najmä v Moldave.

V roku 1947 sa stal majiteľom mlyna v Moldave nad Bodvou, ktorý bol vo februári roku 1948 daný pod národnú správu a v roku 1950 znárodnený. V rámci reštitúcií po 43 rokoch v roku 1991 opäť získal mlyn do svojho vlastníctva. Značne zdevastovaný a opotrebovaný mlyn začal rekonštruovať na moderný závod, ktorý spočiatku zamestnával 5 zamestnancov a po desiatich rokoch má v súčasnosti 62 zamestnancov.
A v čom tkvie tajomstvo jeho úspechov ako podnikateľa? V cieľavedomosti, náročnosti voči sebe i svojim podriadeným, v zmysel pre poriadok a spravodlivosť, precíznosti pri každej práci.

 

Za prínos v hospodárskom rozvoji mesta udeľujeme Jánovi Gubekovi Cenu mesta.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor