úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena mesta 2003 - Gabriel Szmerek

Narodil sa 30.05.1944 v Plešivci, žije v Košiciach, je ženatý a má dve dospelé deti.Študentské roky strávil v Košiciach, absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 1967.
Po štúdiu sa hneď zamestnal ako všeobecný lekár V OÚNZ Košice, začas pracoval v tunajšej detskej nemocnici, i v Zdravotnom stredisku v Medzeve a v Poproči , až nakoniec od roku 1972 pôsobí len v Moldave, ako praktický lekár pre dospelých.

Popri liečení chorých sa venoval aj zvyšovaniu kvalifikácie, urobil si atestáciu 1. stupňa z internej medicíny a atestáciu 2. stupňa zo všeobecného lekárstva. Vzdelával sa a zúčastňoval sa vzdelávacích projektov, dlhodobých školení a absolvoval aj školenie organizácie a riadenia zdravotníctva. Odborný a erudovaný prístup k práci ocenili aj nadriadení. Od roku 1980 bol vedúcim lekárom oddelenia všeobecného lekárstva na Poliklinike v Moldave nad Bodvou. V roku 1998 ho Ministerstvo zdravotníctva menovalo do funkcie Okresného odborníka pre všeobecné lekárstvo. V roku 1995 sa odštátnil a otvoril si súkromnú prax.

Okrem každodennej práce sa venoval aj dobrovoľnej práci v Československom červenom kríži a vyše 15 rokov bol predsedom Okresného výboru ČSČK. Zastával aj funkciu Prezidenta Lekárskej komory Košice-okolie jedno funkčné obdobie.

Aj keď nie je Moldavčan, strávil tu prakticky celý svoj produktívny vek. Zžil sa s problémami mesta a nikdy nestál bokom, keď sa jednalo o riešenie vážnych problémov. Profesionálnym prístupom, s rozhľadom a konštruktívnymi pripomienkami bol nápomocný vedeniu mesta pri procese transformácie Polikliniky.

Vyše tridsať rokov sa venuje svojmu humánnemu poslaniu, lieči a povzbudzuje obyvateľov Moldavy a blízkeho okolia.

 

Za 30-ročnú obetavú prácu v prospech zdravotníctva udeľujeme Gabrielovi Szmerekovi Cenu mesta.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor