úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena Pro Urbe 2002 - Róbert Máthé

Narodil sa 18. mája 1930 v Debradi.
Prvých 6 tried základnej školy absolvoval v rodnej obci a posledné 4 ročníky ukončil v Moldavskej meštianskej škole.
V Bratislave študoval na Strednej pedagogickej škole a pokračoval v štúdiu matematiky a fyziky na Vysokej škole pedagogickej. Nástupnú prax nastúpil v roku 1950 a od roku 1954 neprerušene až do roku 1990 pôsobil na Základnej škole a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Začínal ako pedagóg, neskôr dva roky bol zástupcom riaditeľa a 25 rokov viedol túto školu ako riaditeľ. Po štyridsiatich rokoch pedagogickej činnosti odišiel v roku 1990 do dôchodku.

Jeho príkladná a dôsledná práca prispela k tomu , že škola mala zvučné meno a bola pojmom medzi školami, v ktorých sa vzdelávali žiaci v maďarskom materinskom jazyku.

Autoritu získaval ľudskosťou a prirodzenosťou. Okrem náročnej riadiacej práce sa aktívne zapájal do kultúrneho života mesta. Istý čas bol predsedom Miestnej organizácie CSEMADOK-u.

Aj keď si už roky užíva zaslúžený dôchodok, priznal sa, že dodnes pozorne sleduje každodenné dianie a rozvoj mesta. Teší sa z úspechov a zarmucujú ho zlé správy.

 

Za jeho dlhoročnú pedagogickú a verejnoprospešnú činnosť sa rozhodlo Mestské zastupiteľstvo udeliť mu najvyššie vyznamenanie nášho mesta, cenu „PRO URBE“.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor