úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2002 - Katarína Vincejová

Narodila sa 9.7.1946. Od roku 1975 pôsobila ako učiteľka Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou. Od roku 1990 pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa a v roku 1991 sa stala riaditeľkou tejto školy. V marci tohoto roku sa vzdala riaditeľského postu, ale na škole pôsobí ďalej.

Počas týchto rokov, spočiatku ako vedúca hudobného odboru sa pričinila o rozšírenie hudobného odboru o výuku na priečnej flaute, violončele, na bicích nástrojoch, improvizáciu, založila komorné telesá: komorný sláčikový orchester a spevácky komorný súbor . Zaviedla netradičné koncerty a divadelné predstavenia.

Taktiež sa podieľala na založení súboru mažoretiek, ktoré sa prvýkrát predstavili z príležitosti 35.výročia založenia školy.
Vytvorila elokované pracovisko v Čečejovciach so 4 odbormi, ktoré majú samostatnú budovu. Zabezpečila aj vyučovanie na elokovanom pracovisku v Buzici.

Popri náročnej práci pri výchove detí k umeniu a hudbe neboli je ľahostajné ani podmienky v akých sa vyučuje. Počas svojho pôsobenia sa postarala o výmenu strechy, parkiet v tanečnej sále, výmenu svietidiel v celej budove a rôzne vnútorné úpravy priestorov. V značnej miere sa pričinila o to, že školu navštevuje vyše 600 žiakov, ktorí získavajú prostredníctvom 28 pedagógov zručnosti a vedomosti v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.
Spolupracuje so všetkými organizáciami v meste, hodnotnými programami prispievajú k vysokej úrovni kultúrneho života v meste.

Toho roku bola pri príležitosti Dňa učiteľov obdržala ocenenie Okresného úradu Košice-okolie.

 

Za dlhoročnú príkladnú, činorodú prácu a výchovu mladej generácie na poli kultúry udeľujeme Kataríne Vincejovej Cenu mesta Moldava nad Bodvou.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor