úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena mesta 2002 - Skautský oddiel Miklósa Bercsényiho

Moldavský skautské hnutie začali organizovať v roku 1991 Ľudovít Gábor, reformovaný farár a miestni pedagógovia Ladislav Vitéz a Zsuzsanna Tamás. Vo februári roku 1992 boli zaregistrovaní vo Zväze skautov maďarskej národnosti na Slovensku ako 12.oddiel, ktorý prijal názov Oddiel Miklósa Bercsényiho, podľa kuruckého generála.

Skautské hnutie je dobrovoľná organizácia, ktorá ako svetové hnutie mládeže vzniklo na prelome storočí v Anglicku . Základnou myšlienkou hnutia je výchova mládeže v náboženskom duchu, pestovanie kultúry a národných tradícií, ochrana prírody, výchova k čestnosti a úcte . Zásady, ktorými sa hnutie riadi sú zhrnuté v 10-tich skautských zákonoch, ktoré si musia skauti osvojiť. V Moldave už v 30-tych rokoch minulého storočia pôsobili skauti, ale z politických dôvodov boli nútení odmlčať sa na celých 45 rokov.

Skautské tradície oživil a 6 rokov organizoval Ladislav Vitéz. Neskôr v roku 1998 prevzala vedenie oddielu Zsuzsanna Szpisák. Členmi oddielu sú mladí vo veku od mladších žiakov až po vysokoškolákov, ako aj oduševnení dospelí. Pre všetkých je snáď najväčším zážitkom účasť v letných táboroch, ktoré sa počas rokov organizovali v rôznych kútoch Slovenska. Členovia oddielu sa dostali aj do zahraničných táborov, dokonca až do Spojených štátov amerických. Oddiel sa stretáva raz v týždni, okrem toho organizujú spoločné víkendové výlety, štafetové súťaže, turičnú zábavu a spoločné posedenie s rodičmi pri vatre. Aktívne sa zúčastňujú na kultúrnom dianí v meste, rôznych celoslovenských súťaží a duchovných cvičení. Všade dosahujú dobré umiestnenia a dôstojne reprezentujú naše mesto.

V tomto roku oslavuje skautský oddiel 10. výročie svojho vzniku a hrdo môže bilancovať. Majú za sebou 118 oddielových podujatí, 34 letných táborov a zúčastnili sa na 54. celoslovenských podujatiach.

V súčasnosti pracuje v Moldave nad Bodvou 50 skautov v 7 družinách.

Za 10-ročnú činnosť pri výchove mládeže udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou 12. skautskému oddielu Milósa Bercsényiho Cenu mesta.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor