úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2001 - Helena Garová

Narodila sa 9. 6.1933 v Drienovci. V dôsledku vojny skoro osirela a ako chovankyňa žila v Uhrovci. Skončila strednú zdravotnú školu v odbore zubný laborant a v roku 1950 sa zamestnala sa na Poliklinike v Moldave nad Bodvou. Popri zamestnaní a rodine skončila dvojročné špeciálne pomaturitné štúdium. Húževnatá práca, svedomitosť a náročnosť sa odzrkadlili v zamestnaní, kde sa vypracovala na vedúcu oddelenia a na tomto jednom pracovisku odpracovala 41 rokov. Popri rodine a svojej práci sa od mladosti venovala práci pre spoločnosť. Zapájala sa do dobrovoľnej práce spoločenských organizácií, najmä Slovenského zväzu žien a Slovenského červeného kríža, kde vykonáva funkciu predsedníčky ZO a tajomníčky OV SČK dodnes. Pri príležitosti 80.výročia činnosti Červeného kríža na Slovensku v roku 1999 dostala Poďakovanie za zásluhy a rozvoj činnosti ČK na Slovensku a vyznamenanie II. stupňa za obetavosť, humanitu a dobrovoľnú službu.
Po odchode do dôchodku, v roku 1991, vzala na plecia ešte spravovanie Klubu dôchodcov v Moldave nad Bodvou.

Už 10 rokov sa snaží zatraktívniť a spestriť činnosť Klubu dôchodcov, aby všetci moldavskí dôchodcovia mali možnosť prežiť zmysluplne jeseň svojho života. Iste všetci členovia Klubu ocenia každodennú prevádzku s možnosťou spoločenských hier, častých zájazdov, zabezpečenej lekárskej starostlivosti, zaujímavých besied a stretnutí.

Je členkou predsedníctva Okresného výboru Jednoty dôchodcov na Slovensku (OV JSD) a zároveň pracuje ako tajomníčka OV JSD, za čo obdržala v roku 2000 vyznamenanie II. stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starých občanov. Nikdy nelení. Každý deň s úsmevom odchádza z domu vybavovať záležitosti svojich priateľov, známych, či odkázaných neznámych, bez nároku na slovo vďaky či odmenu.

 

Ocenená Cenou mesta za rok 2001.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor