úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena mesta 2001 - Béla Remák

Narodil sa 29. 6. 1940 v Bieli (okr. Trebišov). Vyrastal v skromných pomeroch spolu so siedmymi súrodencami v rodnej obci. Stredoškolské vzdelanie s maturitou získal v Lelesi na Strednej odbornej poľnohospodárskej škole v odbore chovateľstvo-pestovateľstvo. Vystriedal niekoľko pracovísk v rôznych kútoch Slovenska. Táto práca ho však neuspokojovala. Vždy ho priťahovala pedagogická dráha . Zamestnal sa ako vychovávateľ v Strednom odbornom učilišti v Čečejovciach, odkiaľ prešiel v roku 1966 pracovať na Strednú poľnohospodársku školu v Moldave nad Bodvou, taktiež ako vychovávateľ. Ambície mladého človeka sa začali naplňovať až v Moldave nad Bodvou. Popri zamestnaní skončil pedagogické minimu v Prešove, oženil sa a založil rodinu. Z manželstva pochádza 5 – teraz už dospelých detí.

Vždy sa rád angažoval vo veciach verejných, čím si získal srdcia Moldavčanov. Od detstva mal rád šport, najmä bežecké disciplíny a zúčastňoval sa aj rôznych pretekov. Po príchode do Moldavy sa mu naskytla príležitosť uplatniť sa nielen ako aktívny športovec, ale aj ako organizátor. Bol gestorom a dlhoročným organizátorom Behu okolo Jasovského rybníka, ktorú Stredná odborná škola poľnohospodárska v Moldave nad Bodvou organizuje už 25 rokov pre svojich žiakov, ako aj žiakov partnerského mesta Karcag z Maďarska a všetkých stredoškolákov z Údolia Bodvy.

Zaumienil si, že po odchode do dôchodku prenechá školské preteky mladým a bude pracovať pre mesto. Z jeho iniciatívy vznikol 1. ročník Moldavského pohára Bodva Cup (Kap), ktorý v tomto roku bude mať už tretí ročník. Cieľ, podchytiť športovcov okolia Bodvy a Karpatskej kotliny sa pomaly napĺňa. Každým rokov je stále väčší záujem o účasť na pretekoch a stále sa objavujú zvučnejšie mená na rozpise.

Okrem športu sa venuje aj národopisu. Je jedným zo zakladajúcich členov Národopisného múzea s kováčskou vyhňou v Moldave nad Bodvou a od roku 1989 dodnes vykonáva správcu múzea.

Treťou láskou je záhradkárčenie. Založil záhradkársky zväz s názvom Redivivus biocultura a spolu s vyše 40 rodinami sa snaží učiť biozáhradkárstvu na ladom ležiacej pôde.

Podľa jeho slov, najväčším šťastím jeho života je skutočnosť, že vždy našiel a oslovil tých správnych ľudí, ktorý mu pomohli naplniť sny a ciele.

 

Ocenený Cenou mesta za rok 2001.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor