úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena Pro Urbe 2001 - Ladislav Tamás

Narodil sa 25. septembra 1925 v Hosťovciach v roľníckej rodine. Tu ukončil základné vzdelanie a vybral sa do sveta. V Sárospataku získal diplom učiteľa, ale skutočným domovom sa mu stalo jedine Údolie Bodvy. 13 rokov pracoval ako učiteľ Maďarského gimnázia a Základnej školy v Moldave nad Bodvou a 11 rokov zodpovedne, a erudovane stál na čele tejto školy.

Vždy bol človekom činov. S jemnocitom a oduševnením viedol mladý kolektív a svojich zverencov k usilovnej práci.
Popri svojej práci si vždy našiel čas aj na záujmovú činnosť. Aktívne športoval a svojim príkladom a zápalom mnohých navždy uviedol do sveta futbalu. Pre neho bola práca vždy poslaním.

V roku 1964 ho postavili na čelo Mestského národného výboru a 17 rokov neúnavne pracoval na zveľaďovaní mesta, v prospech jeho občanov. Počas týchto rokov bol svedkom uvítania snáď každého novorodeniatka, trpezlivým poslucháčom a liečiteľom sťažností občanov, sobášil a zároveň podľa potreby aj vykonal poslednú rozlúčku s obyvateľmi svojho mesta. Ako keby mal sto srdc a tisíc rúk. Bol všade. Staval, zveľaďoval, rozdával, utešoval, vybavoval a zariaďoval. Všetko pre blaho občanov.

Popri mnohých funkciách si našiel čas aj na záľuby. Bol poľovníkom a včelárom a mladícky elán v jeho srdci aktivizoval aj ostatných.
Najväčšou oporou mu však bola rodina. Po únavnej práci našiel doma porozumenie a pokoj. Oddaná manželka ho odbremenila od každodenných rodinných starostí. Napriek tomu svoje dve deti od malička vychovával v duchu čistých ideí, k ľudskosti, pracovistosti a čestnosti. Jeho prácu ocenili aj štátne orgány . K 50-tym narodeninám obdržal štátne vyznamenie „ Za vynikajúcu prácu“.

Ale 11. novembra 1981 v dôsledku ťažkej choroby vo veku 56 rokov dotlko jeho šľachetné srdce. Laci bácsi navždy odišiel. Zanechal svoje plány, predsavzatia a nerealizované sny ďalším, lebo vždy veril v silu a neprekonateľnosť ľudského ducha.

 

Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad Bodvou udelená cena Pro Urbe 2001 - in memoriam, za celoživotné dielo.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor