úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena Pro Urbe 2000 - Ildikó Nagyová

Ildikó Nagyová sa narodila 1. januára 1942 v Budapešti. Spolu s rodinou sa neskôr presťahovala na Slovensko. Rodičia boli taktiež pedagógovia, a v 50-tych rokoch počas komunistického režimu boli pravidelne preverovaní.

Jej otec, Jozef Sarlós sa stal roku 1935 majstrom sveta v atletike a v roku 1936 olympionikom.

Ildikó po skončení strednej pedagogickej školy bola v roku 1964 umiestnená v Moldave nad Bodvou ako začínajúca učiteľka. Čoskoro dosahuje pozoruhodné výsledky tak na poli pedagogickom, ako aj v mimoškolskej činnosti. Ročne sa podpisuje ako autorka a režisérka pod mnohé kultúrne programy.
V roku 1965 už samostatne organizuje všetky kultúrne podujatia školy. V roku 1967 zakladá detskú tanečnú skupinu Fehér Liliomszál a v tom istom roku obsadzuje s nimi 3. miesto v republikovej súťaži.
Od roku 1979 je vystúpenie ňou vedenej skupiny na okresnej úrovni vlastne neprekonateľné, ale aj na krajskej úrovni dosahuje dobré výsledky. V rokoch 1976-91 dostali niekoľko významných ocenení a stáli na stupni víťazov v rámci republikových súťaží.
V roku 1980 oživuje tradíciu ochotníckeho divadla v škole a so súborom sa stávajú pravidelnými účastníkmi súťaže Podunajská jar, na ktorej sa systematicky umiestňujú na 1. a 2. mieste.
V roku 1978 zakladá spevácky zbor Asszonykórus, ktorý vlastne viac ako dve desaťročia reprezentuje mesto na rôznych domácich i zahraničných podujatiach a hlása maďarské kultúrne tradície mesta.
V 90-tom roku začína školský rok v Pederi a aj tam pokračuje v svojej tvorivej práci, čoho výsledkom je ročne niekoľko programov pre školu i pre celú obec. Preberá aj vedenie pederského speváckeho zboru.

Z manželstva s Jánom Nagyom sa narodili 3 deti, ktoré takisto nezapreli svoje maďarské korene a boli vychovávané v úcte a láske k tradíciám. Dnes sú všetci známi a uznávaní v oblasti ľudového tanca.

Ildikó Nagyová si svojou plodnou a neúnavnou prácou zákonite vyslúžila uznanie svojich žiakov, kolegov i ostatných obyvateľov mesta a okolia.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor