úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2000 - ženská spevácka skupina Živena

Spevokol ŽIVENA pôsobí do roku 1986 pri Mestskom kultúrnom stredisku. V čase svojho vzniku viedla spevokol p. Mária Csontosová, terajšia riaditeľka Základnej umeleckej školy v Medzeve.

Od svojho vzniku doposiaľ účinkovali na takmer každej mestskej akcii.
V roku 1991 prevzala spevokol pod svoj patronát Matica Slovenská. Došlo aj k výmene umeleckého vedúceho, ktorým sa v roku 1993 stal pán Viktor Benko z Poproča. Pokračovali v svojom pôsobení a rozširovali repertoár. Pri príležitosti 10. výročia udelenia mestských práv maďarskej obci Encs účinkovali s kultúrnym programom v Budapesti.
Od roku 1996 vedie spevokol pán Peter Vysokai, ktorý pokračuje v úspešnom manažovaní a zviditeľňovaní spevokolu doma i v zahraničí. Z významnejších vystúpení spomenieme účinkovanie na oslavách vzniku Slovenskej republiky v Spišskej Novej Vsi.
O rok preberá vedenie súboru pán Jozef Kunovjanek. Naďalej účinkujú na všetkých miestnych a regionálnych a medzinárodných podujatiach, napr. Dni Európy v Ormosbánya (MR), Fašiangové oslavy v Košiciach, Vynášanie Moreny v Moldave nad Bodvou a na všetkých Dňoch Moldavy doteraz.

Počas 14 ročného pôsobenia neúnavne šírili slovenskú ľudovú kultúru a zachovanie tradícií v našom regióne.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta spevokolu Živena za dlhoročnú prácu a snahu o šírenie slovenskej ľudovej kultúry a tradícií.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor