úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Rekonštrukcia kultúrneho strediska

Názov:
Rekonštrukcia kultúrneho strediska – Moldava nad Bodvou
Miesto realizácie:
Hlavná č.58
Rozpočtové náklady:
Nestanovená (cca 100 mil. SK)
Zmluvná cena:
Nestanovená
Dodávateľ stavby:
Nestanovený
Začiatok výstavby:
Nestanovený
Ukončenie výstavby:
Nestanovený
Popis a parametre stavby:
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapacita:
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastavaná plocha:
 
Úžitková plocha:
 
Obstavaný priestor:
 
Objekt zahŕňa rekonštrukciu oboch existujúcich hlavných objektov Kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou – kultúrneho domu a bývalého kina, včítane riešenia ich napojenia na inžinierske siete, resp. riešenie nádvoria. Cieľom je vytvorenie multifunkčného centra pre občanov mesta, ale aj pre jeho návštevníkov, ktoré bude poskytovať rôzne možnosti organizovanej i neorganizovanej zábavy na vysokej kultúrnej úrovni, ako aj prezentácia histórie mesta a tradičných regionálnych produktov a remesiel.
- viacúčelová sála – 166 miest
- divadelná sála – 190 miest
- internetová kaviareň – 8 prac. miest
- mestské informačné centrum
- výstavná sieň
- klubovne - 2
- predajne ľudových a umeleckých remesiel – 5
- múzeum vín
- archeologická expozícia
- kultúrny dom 632 m2
- divadlo 616 m2
- kultúrny dom 1751 m2
- divadlo 744 m2
-  kultúrny dom 5702 m2
- divadlo 4595 m2
 
Spôsob financovania stavby:
Nestanovený

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor