úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Primátor mesta 1990-2014

Ing. István Zachariaš

 

Ing. István Zachariaš - primátor mesta Moldava nad Bodvou

 • Meno a priezvisko: Ing. István Zachariaš
 • Dátum a miesto narodenia: 20. 2. 1953, Košice
 • Bydlisko: 045 01 Moldava nad Bodvou, Záhradná 68
 • Zamestnanie: Mestský úrad, 045 52 Moldava nad Bodvou, Školská 2
 • tel.: 055 4880213
 • e-mail: zacharias.istvan@moldava.sk
 • funkcia: Primátor

 • Dosiahnuté vzdelanie:
  • Základná škola v Moldave nad Bodvou, v rokoch 1959 - 1968
  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach,
   odbor Oznamovacia technika, v rokoch 1968 - 1972
  • Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha,
   odbor Elektronické počítače, v rokoch 1972 - 1977
 • Priebeh zamestnania:
  • V rokoch 1977 až 1985 som pracoval v Cementárni Turňa na sálovom riadiacom počítači SIEMENS 305 pri riadení procesu výroby.
  • V rokoch 1985 až 1990 som pracoval vo fy. INORGA Košice ako vedúci výpočtového strediska.
  • Od roku 1990 som primátorom mesta Moldava nad Bodvou.
 • Členstvo v inštitúciách a funkcie:
  • Od roku 1991 som členom Predsedníctva ZMOS.
  • V ZMOS vykonávam funkciu predsedu sekcie informatiky a štatistiky.
  • Od roku 1991 vykonávam funkciu predsedu Združenia miest a obcí Košice-okolie
  • Od roku 1993 vykonávam funkciu predsedu Združenia miest a obcí Údolia Bodvy.
  • Do 2002 predseda Združenia Región Karpaty, t.zn. slovenskej časti Karpatského Euroregiónu, v súčasnosti jeho podpredseda
  • Z poverenia MZ som členom predstavenstva TEHO, a.s. Moldava n/B, kde zastupujem mesto
  • Od roku 1999 do roku 2010 som bol členom Republikového Predsedníctva SMK, od roku 2003 predseda Rady verejnej správy SMK, od roku 2006 podpredseda SMK pre verejnú správu
  • Od roku 2010 predseda Krajskej rady SMK v Košiciach
  • Z poverenia Predsedníctva ZMOS som členom predstavenstva ISOMI, a.s., kde zastupujem ZMOS
  • Od r. 2001 do roku 2009 som bol zvolený za poslanca Košického samosprávneho kraja. V prvom volebnom období 2001-2006 som bol predsedom poslaneckého klubu SMK-ANO-SDKÚ-SMER zastupiteľstva KSK, v druhom volebnom období som spolupredsedom poslaneckého klubu SMER-SMK-Nezávislí. Od roku 2001 som bol predsedom Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva KSK
  • V rokoch 2002 -2008 som bol členom kuratória Duna TV
  • V rokoch 2002-2007 som bol členom Redakčnej rady Új Szó
  • Od roku 2003 do roku 2010 členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky národnostných menšín pri MZV SR
  • Od roku 2003 do roku 2010 členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky cezhraničnej spolupráce pri MVaRR SR
  • Od roku 2003 som bol členom dvoch tematických komisií Rady vlády SR pre informatiku, od roku 2007 som členom Komisie pre štandardy
  • V rokoch 2003-2008 som bol členom poradného orgánu Ministerstva informatizácie MR, ktorý sa zaoberá rozvojom informatizácie maďarských spoločenstiev v susedných štátoch
  • Od roku 207 som z poverenia Mestského zastupiteľstva Moldavy n/B členom Predstavenstva Moldava park, a.s.
  • Od roku 2007 som z poverenia Zastupiteľstva KSK členom Predstavenstva Interhotely a.s.
  • Od roku 2007 som riadnym členom Výboru regiónov, poradného orgánu Európskeho parlamentu zloženého zo zástupcov samospráv Európskej únie. Som členom Komisie pre územnú súdržnosť COTER, a Komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku ENVE.
 • Jazykové znalosti:
  • aktívne: maďarčina
  • pasívne: nemčina, angličtina, ruština
 • Uznania, ocenenia
  • o V roku 2006 som bol na VI. Celosvetovom kongrese maďarských starostov ocenený Striebornou reťazou starostov, ktorú kuratórium udeľuje každé dva roky za prácu vykonanú pri rozvoji spoločenstva jednému starostovi z Maďarska a jednému starostovi mimo územia Maďarskej republiky
  • V roku 2006 – Cena ITAPA za projekt „Komplexná informatizácia obcí údolia Bodvy“
  • V roku 2012 – na kongrese ITAPA som bol v súťaži „ZlatyErb.sk 2012“ ocenený špeciálnou cenou pre osobnosť za dlhoročný prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach

Som ženatý, otec 3 detí. Moja druhá manželka Jana je pracovníčkou Mestského bytového hospodárstva v Moldave nad Bodvou. Dcéra Judita (1981) ukončila štúdium na Univerzite ekonómie a verejnej správy v Budapešti, syn Štefan (1983) navštevuje Fakultu verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, dcéra Edina sa narodila v roku 2004.

V Moldave nad Bodvou, dňa 24. 11. 2012.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor