úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Čestný občan mesta - PhMr. Gustáv Stibrányi

Narodil sa 12. decembra 1909 v Budapešti. Detstvo a mladosť prežil v Prešove, kde skončil aj stredoškolské vzdelanie. V roku 1932 ukončil Karlovu Univerzitu v Prahe a stal sa lekárnikom.

Začínal v lekárňach v Prešove (1935), potom pracoval v Rožňave, Námestove, Novom Meste nad Váhom (1938) a opäť v Prešove.
Od roku 1940 do roku 1945 bol lekárnikom v Medzeve, po vojne v rokoch 1946-1959 v Turni nad Bodvou, od roku 1959 v Moldave nad Bodvou. V lekárni pracoval ešte dlho po dovršení dôchodkového veku, až do roku 1982.

Okrem odbornej lekárnickej činnosti sa zaoberal históriou okolia, je veľkým milovníkom a ochrancom prírody, zaoberal sa jaskyniarstvom aj archeologickým výskumom, vypomáhal tak Slovenskej akadémii vied.
Okrem tejto rôznorodej činnosti sa rád venoval mládeži, získava ich pre myšlienku ochrany prírody a krajiny a obľubu v miestnej histórii.
Aktívne sa zúčastnil záchrany reliefu Herkó pátera, ktorý je umiestnený v r.k. kostole v Moldave nad Bodvou. Zmapoval staré hroby moldavského cintorína a pričinil sa o ohalenie pamätníka moldavským obetiam II. svetovej vojny , ako aj o záchranu prírodných a historických hodnôt.

Dlhé roky prednášal na rôznych fórach, prispieval článkami o dejinách Moldavy už do Moldavského mesačníka a neskôr do regionálneho časopisu Údolie Bodvy - Bódvavölgye.

Zozbieral, zapísal a vydal povesti o Zádieli, taktiež povesti o okolitých pramneňoch, studniach a udalostiach. Publikoval v známych aj miestnych periodikách. Dnes je asi najväčším znalcom regionálnej histórie. Boli vydané viaceré jeho publikácie.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor