úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Zekeres I. – rekonštrukcia historického centra mesta

Názov:
Zekeres I. – rekonštrukcia historického centra, Moldava nad Bodvou
Miesto realizácie:
Hlavná ul.
Investor:
Mesto Moldava nad Bodvou
Rozpočtové náklady:
19 870 000,-Sk
Zmluvná cena:
20 092 208,23 Sk
Dodávateľ stavby:
EUROVIA Cesty a.s., Osloboditeľov 66, Košice - na základe vereného obstarávania
Začiatok výstavby:
06/2006
Ukončenie výstavby:
11/2006
Popis a parametre stavby:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapacita:
 
 
V rámci rekonštrukcie „Zekers I.“ boli zrekonštruované priestory historického centra s dôrazom na úpravu kostolného priestoru (okolo katolíckeho kostola), vrátane parčíka na severnej strane kostola, úpravy sa týkali rekonštrukcie chodníkov, priestranstiev, parkovísk, komunikácií a verejného osvetlenia pozdĺž Hlavnej ul. V rámci rekonštrukcie sa vykonala pokládka zámkovej dlažby na nový podklad, úprava zelene, osadenie stožiarov verejného osvetlenia a reflektorov osvetlenia historických budov, odvodnenie spevnených plôch a striech. Priestor bol doplnený lavicami, smetnými košmi, autobusovou zastávkou, pitnou fontánkou a fragmentmi historického opevnenia pri severnej a južnej bráne.
-   chodníky zo zámkovej dlažby 9640 m2
-   komunikácie a parkoviská zo zámkovej dlažby 1705 m2
-   úprava zelene 2191 m2
-   autobusová zastávka, lavičky, pitná fontánka, odpadkové koše, fragmenty historických brán
-   verejné osvetlenie 65 ks
-   odvodnenie chodníkov, parkovísk a striech
-   osvetlenie kostolov a mestského úradu
Spôsob financovania stavby:
-   príspevok z ERDF vo výške 75%
-   príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 20%
-   vlastné zdroje mesta vo výške 5%

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor