úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Moldave nad Bodvou v 5. volebnom období (2006-2010)

Komisia finančná

Anton Király, Ing. (poslanec) - predseda
Helena Hajdúová
Martin Klein
Karol Lyócsa
Eva Sivoková, Ing.
Štefan Szomoray, Ing.
Imrich Zborai (poslanec)
Edita Kövérová - zapisovateľka

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

László Iván, Ing. (poslanec) - predseda
Peter Bartók (poslanec)
Anton Király, Ing. (poslanec)
Dezider Kovács, Ing. Arch.
Oliver Kovács, Ing. (poslanec)
Peter Nyíri, Ing.
Štefan Sciranka, Ing.
Waldemar Vislay, Ing.- zapisovateľ

Bytová komisia

Ladislav Gacek (poslanec) - predseda
Július Grulyo (poslanec)
Ján Idčan
László Iván, Ing. (poslanec)
Martin Klein
Iveta Koroncziová
Bartolomej Remák
Henrieta Tóthová - zapisovateľka

Komisia školstva

Peter Halász, PhDr. Mgr. (poslanec) - predseda
Angelika Ballová
Mária Csontosová
Helena Dubinská, Mgr.
Erika Eleková (poslankyňa)
Ladislav Štark, PaedDr.
Imrich Zborai (poslanec)
Klára Jankovičová - zapisovateľka

Komisia kultúry a športu

Csaba Bartók (poslanec) - predseda
Viliam Baščúr
Jana Kovácsová, Dr.
Ján Lukács (poslanec)
Erika Vitéz, Mgr.
Ladislav Zupko
Zuzana Gedeonová - zapisovateľka

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Oľga Kiš-Pálová (poslankyňa) - predsedkyňa
Erika Eleková (poslankyňa)
Anna Danková
Irma Horváthová
Monika Hudáková
Agnesa Nagyová, Ing.
Adriana Pelegrinová
Mária Szilágyiová - zapisovateľka

Komisia obchodu a služieb

Ján Lukács (poslanec) - predseda
Péter Bartók (poslanec)
Ján Csala, Ing. (poslanec)
Miloslava Flachbartová
Pavol Góts, Ing.
Viliam Hodermarský
Denis Horňák
Mária Tamásová - zapisovateľka

Komisia rómska

Július Grulyo (poslanec) - predseda
Jozef Bastyúr
Ladislav Gacek (poslanec)
Július Horváth
László Iván, Ing. (poslanec)
Štefan Mida, JUDr.
František Rigó
Henrieta Tóthová - zapisovateľka

Komisia pre rozvoj cestovného ruchu

Peter Halász, PhDr. Mgr. (poslanec) - predseda
Jana Kovácsová, Dr.
Andrea Lebocká, Mgr.
Ervín Petrík, Ing.
Ladislav Štark, PaedDr.
Erika Švedová, Ing.
Katarína Gacsayová, Ing. - člen, zapisovateľka

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Anton Király, Ing. (poslanec) - predseda
Ladislav Gacek (poslanec)
Oľga Kiš-Pálová (poslankyňa)

Obecná školská rada

Jolana Liszkaiová, PaedDr. - predsedkyňa
Zuzana Borovská, RNDr.
Beáta Csécsiová
Helena Dubinská, Mgr.
Alžbeta Gajdošová, PaedDr.
Kornélia Heinrichová, Mgr.
Ján Kulcsár
Eva Tothová
Helena Tóthová
Mária Tóthová, Bc.
Imre Zborai (poslanec)
Rozália Horváthová, RNDr. - zapisovateľka

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor