úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Podnikateľský inkubátorový dom

Názov inštitúcie: Podnikateľský inkubátor Moldava nad Bodvou

Adresa prevádzky: Školská ulica 10, 04501 Moldava nad Bodvou

Kontakt: 055 6002800, inkubator@moldava.sk

Rozloha: 578 m2

Zameranie inkubátora: všeobecný - podpora začínajúcim podnikateľom

Priestory na prenájom:

 • 6 priestorov na poskytovanie služieb
 • 8 kancelárskych priestorov
 • 1 prezentačná hala o výmere 214 m2

Zakladateľ:

 • Mesto Moldava nad Bodvou
 • Košický samosprávny kraj
 • Moldavská regionálna rozvojová agentúra

Podnikateľský inkubátor v Moldave nad Bodvou je dvojpodlažná budova.

Na prízemí je umiestnená prezentačná hala o výmere 214 m2, informačné centrum pre podnikateľov o výmere 53 m2 a priestory na prenájom začínajúcim podnikateľom poskytujúcim služby.

Na I. poschodí je školiaca miestnosť pre 32 osôb s keramickou tabuľou, a priestory na prenájom za účelom poskytovania služieb alebo za účelom zriadenia kancelárie podnikateľom.

Na II. poschodí sú umiestnené kancelárske priestory pre novozačínajúcich podnikateľov v počte 5 a rokovacia miestnosť pre 30 osôb.

Poskytované služby

 • Informácie o trhu a podnikaní na Slovensku a v EU.
 • Informácie o fondoch EU a o podmienkach ich čerpania.
 • Informácie o regionálnom rozvoji a o potenciali regionu.
 • Podnikateľské poradenstvo.
 • Poradenstvo pri spracovaní podnikateľských zámerov.
 • Poradenstvo pri spracovaní žiadosti o poskytnutie pomoci z grantových projektov a z fondov EU.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor