úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Firmy

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA


 • Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou (RRA Moldava) bola založená ako neziskové, neaštátne, verejnoprospešné združenie právnických osôb v auguste 2000. Jej poslaním je koordinovanie procesu regionálneho rozvoja a príprava prostredia na predvstupové a a štrukturálne fondy Európskej únie na území okresu Košice-okolie. Toto poslanie realizuje v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úradom Košického samosprávneho kraja, miestnou samosprávou a ostatnými aktérmi regionálneho rozvoja.
 • RRA Moldava je členom integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr v SR a spolupracuje s partnerskými organizáciami aj mimo región okresu Košice-okolie a takisto v prihraničných oblastiach Maďarskej republiky.
 • Poslaním Regionálneho prezentačného a informačného centra ( REPIC) je dostať región a jeho možnosti do povedomia širokej verejnosti a potenciálnych investorov, posilniť predajnosť produktov miestnych podnikateľov a prezentovať možnosti rozvoja a investovania v našom regióne. Takisto poskytuje informácie o problematike čerpania štrukturálnych fondov EÚ.

  Viac informácií nájdente na stránke http://www.leader.rramoldava.sk/REPIC.htm 
prízemie, č.d.: 104

Ing. Ervin Petrik
tel.: 0915 921439
info@rramoldava.sk
www.rramoldava.sk

QNT SK, s.r.o.

 • Sprostredkovanie obchodu a služieb
prízemie, č.d.: 106

Peter Lukáč
tel.: 0915 938792
peter.lukac@qntsk.sk
www.qntsk.sk

miestnosť na prenájom, rozloha 49m²
informácie: 0917 677128, 055 6002800

prízemie, č.d.: 107

Alfasat, s.r.o.

 • Maloobchod zo satelitnou a televíznou technikou
 • Predaj, montáž, poradenstvo a servis
 • Predaj Kamerových systémov
 • Montáž návrh a realizácia dátových sieti
 • Predaj, servis PC a Notebookov

prízemie, č.d.: 118

tel.: 0917 384029, 055 3112277
predajna@alfasat.sk
www.alfasat.sk

Prosight Finance, a.s.

Sme vzdelávacia a sprostredkovateľská spoločnosť v oblasti finančnej gramotnosti a osobnostného rozvoja. Na  finančný trh  nazeráme odlišným spôsobom, a to cez pohľad personálneho vzdelávania. Sme presvedčení, že v dnešnej dobe potrebuje mať každý človek základné vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Finančnú gramotnosť chápeme ako prvotný kompas, ktorým sa človek riadi počas života, a tak smeruje nielen svoje príjmy a výdavky, ale prijíma finančné rozhodnutia počas celého života. Cieľom spoločnosti ProSight je zvýšiť povedomie a informovanosť v oblasti osobných financií a na základe zostaveného vzdelávacieho systému ponúknuť širokej verejnosti možnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoju rodinu, a tak si navrhnúť finančné portfólio samostatne. Súčasťou vzdelávania je aj systém rozvoja osobnosti zaoberajúci sa témami ako:

 • Komunikácia
 • Marketing
 • Manažérsky rozvoj
 • Vedenie a riadenie ľudí, tímov
 • Plánovanie a organizácia ... a mnoho iného

Viac informácií na stránke www.prosight.sk

1. poschodie, č.d.: 208

Nikolas Veverica (manažér obchodnej siete)
tel.: +421 55 6711722, mob.: 0917 728660
nikolasveverica@prosight.sk

info@prosight.sk
www.prosight.sk

Gripen Wheels Mid Europe, s.r.o.

 • obchodná spoločnosť
1. poschodie, č.d.: 209

Erika Pulen
tel.: 055 6711477

PFLEGEDAHEIM s.r.o.

 • Poskytovanie starostkivosti o dieťa a staršie osoby s výnimkou činností spadajúcich pod zák. č. 195/1998Zb. v znení nesk. predpisov.
 • Prekladateľské služby a tlmočenie.
1. poschodie, č.d.: 210

tel.: 055 6712200

Evidens, s.r.o

Evidens - Ing. Rastislav Vincenty, poisťovací agent

 • Sprostredkovanie poistenia
1. poschodie, č.d.: 218

tel.: 0907 617483
rastislav.vincenty@evidens.sk

miestnosť na prenájom, rozloha 74m²
informácie: 0917 677128, 055 6002800

1. poschodie, č.d.: 219

TOPSTAV

Tibor Šimko - TOPSTAV

 • Stavebníctvo, Dozorovanie stavieb
 • Medzinárodná autodoprava a sprostredkovanie prepravy
  Vozový park firmy:
  Citroen JUMPER 1,5t 4 pal. 12m3
  IVECO DAILY 3t 12 pal. 32m3
  IVECO EUROCARGO 3t 16 pal. 40m3
  VOLVO+náves MULDA 24t 34 pal. 85m3
 • Vozidlá vybavené navigačným systémom, mobilnými telefónmi s dosahom v EU.
 • Samozrejmosťou je poistenie tovaru.
 • Vo firme je zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality ISO 9001: 2000 na všetky činnosti.
2. poschodie, č.d.: 308

tel.: 055 4604746, 0907 913305
topstav-t@stonline.sk 

TKTD s.r.o.

 • Realizácia stavebných prác, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.
 • Vnútroštátna a medzinárodná preprava tovarov v rámci EU vozidlami od 1,5t užitočnej hmotnosti, 3t až 24t.
2. poschodie, č.d.: 308

Tibor Šimko
tel.: 055 4604746, 0907 913305
tktd@mail.t-com.sk 

miestnosť na prenájom, rozloha 11m²
informácie: 0917 677128, 055 6002800

2. poschodie, č.d.: 309

Exekútorský úrad Moldava nad Bodvou

Súdny exekútor
JUDr. Jaroslav Delfini

2. poschodie, č.d.: 310

tel.: 0908 489505

HUMAC, s.r.o.

 • výroba produktov na báze humínových kyselín pre poľnohospodársku veľkovýrobu /rastlinnú aj živočíšnu/ a ochrana životného prostredia
 • od roku 2010 ponúkame naše produkty aj chovateľom a záhradkárom

2. poschodie, č.d.: 312

tel.: 0918 565186
www.humacc.sk

TELEMANAGEMENT SERVICES, s.r.o.

 • Správa a diaľkové riadenie systémov verejného osvetlenia obcí a miest
2. poschodie, č.d.: 313

Ing. Jiří Kamýček
tel.: +420 739243874
kamycek@umpi.info

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor