úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena Pro Urbe 2007, in memoriam - Vojtech Draskoczy

Narodil sa 6. novembra 1945 v Moldave nad Bodvou v rodine krajčíra, matka bola domáca. Šťastné detstvo so svojimi dvomi sestrami, ako aj celý svoj plodný život odžil tu, v rodisku, v rodisku svojich predkov, v Moldave nad Bodvou.

Základnú školu začal navštevovať na Osemročnej strednej škole v Moldave nad Bodvou v roku 1951. Učňovské roky absolvoval v rokoch 1959-1962 v Košiciach, kde sa vyučil za prevádzkového zámočníka. V roku 1962 sa zamestnal v miestnom zlievarenskom podniku Kovoslužba. Popri zamestnaní, od roku 1962, si doplňoval stredoškolské vzdelanie na Strednej priemyselnej škole strojárskej pre pracujúcich v Košiciach, kde v roku 1970 zmaturoval.

V zamestnaní začínal ako robotník. Od základov si osvojil tajomstvá strojárstva a zlievarenstva, postupne sa vypracoval na majstra, neskôr robil normovača, vedúceho technickej kancelárie, vedúceho prevádzky, až nakoniec sa stal riaditeľom moldavského závodu vtedy už s názvom (od roku 1973) Východoslovenské strojárne, národný podnik. V roku 1990 bol závod premenovaný na Závody ťažkého strojárstva v Moldave. V roku 1993 v rámci privatizácie bol podnik sprivatizovaný ako Moldavský strojársky servis a v súčasnosti je to firma SJT, s.r.o.

Závod je od sedemdesiatych rokoch pýchou mesta. Výrobný program s menšími inováciami sa zachoval dodnes. Jeho výrobky poznajú aj za hranicami štátu, najmä v ČR, v Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku a Dánsku.

Pán Draskoczy s citom riadil podnik, v ktorom dôverne poznal celý výrobný proces. Poznal ťažkú fyzickú prácu zlievačov, zváračov aj strojárov, však sám všetkými pracovnými zaradeniami prešiel a vedel oceniť statočnú a poctivú prácu. Každý si ho ctil a vážil pre čestnosť, nezištnosť a ľudskosť voči svojim zamestnancom a spolupracovníkom, pre slovo muža. Pracovný pomer skončil v roku 2006.

Telom i dušou bol Moldavčan, predovšetkým mal na srdci osud svojho mesta. Už v minulom režime pôsobil vo verejných funkciách. Po zmene režimu tretie volebné obdobie bol poslancom mestského zastupiteľstva. Za všetky tie roky bol predsedom najdôležitejšej – finančnej komisie. Charakteristickými vlastnosťami jeho poslaneckej práce boli dôveryhodnosť, spoľahlivosť a bezvýhradná služba spoluobčanom. Neúnavne snoval plány ako ďalej, ako zviditeľniť, zveľadiť a skrášliť mesto, čo preň urobiť. Všetky jeho plány, vízie a sny pretrhla neúprosná smrť. Dotĺklo šľachetné srdce, po krátkej, ale ťažkej chorobe zomrel dňa 21. 5. 2007.

S manželkou Katarínou boli svoji od roku 1972 a spolu vychovali dvoch synov. Tibor je ženatý a pracuje v štátnych službách. Peter pokračuje v otcových šľapajách a pracuje v SJT, s.r.o Moldava ako technický pracovník.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu Pro Urbe za rok 2007 in memoriam Vojtechovi Draskoczymu, za významný podiel na rozvoji mesta a aktívnu účasť vo verejnom živote mesta.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor