úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2007 - Ženský spevácky súbor "Búzakalász"

Ženský spevácky súbor „Búzakalász“ pôsobí od roku 2001 pri miestnej organizácii CSEMADOK-u v miestnej časti Budulov. V súčasnosti má 12 členiek pod vedením pani Evy Weiszerovej.

S radosťou prijímajú každé pozvanie na vystúpenia a účinkujú na všetkých kultúrnych alebo cirkevných podujatiach v obci i v okolí. Neúnavne zbierajú miestne, zabudnuté ľudové piesne, ktorými obohacujú svoj repertoár. Vystupujú v tradičných krojoch, ktoré si sami zadovážili.

Napriek tomu, že pôsobia len krátko, už majú za sebou celý rad úspechov. Pred štyrmi rokmi sa prebojovali na celoslovenskú súťaž ľudových piesní „Krásna červená ruža“ v Dunajskej Strede. Pred dvoma rokmi reprezentovali mesto v Bogácsi na celoštátnom festivale ľudových umeleckých súborov Maďarska. Zúčastňujú sa všetkých prehliadok ľudových súborov v obvode aj okrese. Aj v tomto roku v Buzici získali postupové miesto na okresnú súťaž. Spievajú zo srdca pre potešenie svoje i publika. Každý úspech ich povzbudí a utvrdí v presvedčení, že kultúru a piesne svojich predkov treba šíriť a uchovať pre budúce generácie. Aké sú ich plány? Pokračovať v začatom diele, rozšíriť súbor o nových členov, najmä z radov mládeže, cibriť svoje spevácke umenie a zatraktívniť vystúpenia.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2007 ženskému speváckemu súboru „Búzakalász“ za aktívnu účasť na kultúrnom živote mesta a okolia a šírenie kultúrnych hodnôt regiónu.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor