úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2007 - Ing. Ján Tóth

Ing. Ján Tóth sa narodil 2.12.1924 v Chorvátoch v roľníckej rodine. Základnú školu začal navštevovať v rodnej obci, pokračoval na Obecnej škole v Moldave nad Bodvou, ktorú ukončil v roku 1940.

Skromné finančné možnosti rodiny mu nedovolili ďalej študovať. Začal vypomáhať na rodinnom gazdovstve, občas nádenníčil. Neskôr sa zamestnal ako skladník vo veľkosklade obilia v podniku Futura v Turni nad Bodvou. Tu pracoval až do roku 1944, kedy musel narukovať. Až do skončenia 2. svetovej vojny slúžil v údržbárskej rote pri obnove ciest.

V povojnových rokoch sa mu podarilo začať štúdium v Debrecíne na Poľnohospodárskej strednej škole, kde v roku 1949 zmaturoval. Pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu v Budapešti na Univerzite agrárnych vied. Neskôr, na základe medzištátnej dohody, umožnili slovenským študentom maďarskej národnosti pokračovať v štúdiách na Slovensku. On sa dostal do Košíc a v štúdiu pokračoval na Vysokej škole poľnohospodárskej a drevárskej, ktorá bola v roku 1953 premiestnená do Nitry, kde promoval ako poľnohospodársky inžinier. Prvé zamestnanie dostal na tzv. „umiestnenku“. Stal sa učiteľom Strednej poľnohospodárskej školy v Lelesi. Po niekoľkých mesiacoch ho preložili a vymenovali za zástupcu riaditeľa Strednej školy účtovníctva v Drienovci.

V roku 1960 bol poverený založiť, sprevádzkovať a riadiť Strednú poľnohospodársku a priemyselnú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou s celoštátnou pôsobnosťou. Celé desaťročia stál na čele tejto školskej ustanovizne ako riaditeľ. Všetku svoju energiu a čas venoval výchove a vzdelávaniu mladých poľnohospodárov, ktorí sa po skončení štúdia stali žiadanými odborníkmi v okolitých i vzdialených poľnohospodárskych podnikoch a družstvách. Pedagogický zbor, na čele ktorého stál, sa vždy aktívne zapájal do zveľaďovania a skrášľovania mesta, boli pri organizovaní i aktívnymi účastníkmi každej mestskej akcie a viedli k tomu aj žiakov školy. Vo funkcii riaditeľa pôsobil až do roku 1987, kedy odišiel do starobného dôchodku. Za svoju prácu bol rezortom školstva ocenený titulmi Vzorný učiteľ a Zaslúžilý učiteľ.

Je ženatý, má dvoch dospelých synov, obaja sú elektroinžinieri a majú svoje rodiny.

Spolu s manželkou Gizelou žijú svoj pokojný, dôchodcovský život v rodinnom dome, ktorý si svojpomocne vybudovali v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Pán Tóth však často navštevuje „svoju školu“. Teší sa z jej úspechov, zarmucujú ho problémy. Jednoducho ako správny rodič, trápi sa kvôli svojmu „dieťaťu“, ktoré vypiplal.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje Ing. Jánovi Tóthovi Cenu mesta za rok 2007 za zásluhy pri rozvoji mesta a za založenie Strednej poľnohospodárskej a priemyselnej školy v Moldave nad Bodvou.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor