úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2007 - PhDr. Anastázia Vavríková

Narodila sa 21.decembra 1940 v robotnícko-roľníckej rodine v Rudníku.

Vyštudovala Filologickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, odbor Slovenský jazyk a literatúra a Ruský jazyk a literatúra. Po vykonaní štátnej záverečnej skúšky a rigoróznej skúšky jej bol udelený titul doktor filozofických vied.

V septembri 1961 nastúpila do učiteľských služieb na Jedenásťročnú strednú školu v Moldave nad Bodvou. O tom, že povolanie bolo pre ňu aj poslaním svedčí fakt, že celý svoj produktívny život odpracovala na jednom pracovisku, pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Bola učiteľom, ktorý má dobrý vzťah k deťom. Vedela poradiť, pochopiť, zaujať správne stanovisko, hodnotiť prácu študenta nie podľa sympatií, ale podľa snaženia, prístupu k povinnostiam. Bola psychológom, vychovávateľom, radcom i kamarátom. Nie náhodou, ale práve pre tieto vlastnosti bola po „nežnej revolúcií“ vymenovaná do funkcie riaditeľky vtedy už premenovanej Strednej všeobecnovzdelávacej školy.

V decembri roku 1994 začala uskutočňovať svoju predstavu, založiť osemročné gymnázium popri štvorročnom. Začiatkom nasledujúceho školského roka sa myšlienka stala skutočnosťou. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zaradilo do siete škôl osemročné gymnázium od 1. septembra 1995. Škola sa zaradila medzi významné školské inštitúcie na Slovensku. Kombinácia osemročného gymnázia s štvorročným funguje ako jediné v okrese Košice-okolie dodnes. Ako riaditeľka tu pôsobila PhDr. Anastázia Vavríková do konca školského roku 1995/1996, kedy odovzdala vedenie školy mladším. Gymnáziu za výrazné úspechy pri vzdelávaní prepožičali v roku 1998 čestný názov Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.

Krutý osud jej vzal to najdrahšie – životného partnera. Napriek tejto skutočnosti našla vnútornú silu a zmysel života. Sama sa postarala o výchovu svojich dvoch detí. Dcéra Miriam je lekárka a syn Vladimír je architektom, ktorí už majú svoje rodiny. Svoju starostlivosť teraz venuje opatrovaniu svojej mamy.

PhDr. Anastázia Vavríková ťažkej, neocenenej práci učiteľa, pedagóga zasvätila celý svoj život.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo cenu mesta za rok 2007 PhDr. Anastázii Vavríkovej za zásluhy pri založení osemročného gymnázia v Moldave nad Bodvou.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor