úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Miestna komunikácia v Moldave nad Bodvou, Nová ul. - 1. etapa

Názov:
Miestna komunikácia v Moldave nad Bodvou – Nová ul.
Miesto realizácie:
od Inkubátorového domu po križovatku Nám. budovateľov – Nová ul.
Rozpočtové náklady:
5 171 980,50 Sk
Zmluvná cena:
nebola stanovená
Dodávateľ stavby:
nebol vybratý
Začiatok výstavby:
06/2008
Ukončenie výstavby:
nebol stanovený
Popis a parametre stavby:
Vetva A dl. 161,84 m
Vetva B dl. 171,62 m
Vetva C dl. 111,39 m
Šírka jazdného pásu 2x3,0m = 6,0m
Nespevnené krajnice š.0,5m
Celková šírka 7,0m
Vozovka bude ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 2-15
Konštrukcia vozovky:
- Asfaltový betón tr.III ABS III hr. 60mm
- Spojovací postrek asfaltový
- Obaľované kamenivo tr.I OKH I hr. 80mm
- Infiltračný postrek asfaltový
- Vibrovaný štrk VŠ hr. 200 mm
- Štrkodrva ŠD hr. 200 mm
Na jestvujúcich komunikáciách pri kotolni K3 bude zriadená iba vrstva OKH I ako vyrovnávacia vrstva a vrstva krytu z ABS III
Spôsob financovania
Z rozpočtu mesta

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor