úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena Pro Urbe 2008 - Dr. Görcsös Mihályné Dr. Takáts Gizella

Narodila sa 11. februára 1928 v obci Cikolasziget v Maďarsku. Pedagogické vzdelanie získala v Pécsi a na univerzite v Budapesti. Vyštudovala maďarský jazyk a literatúru, dejiny a chémiu. V roku 1982 obhájila titul doktora filozofických vied na filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa v Budapesti.

Svoju pedagogickú činnosť začala v roku 1964 v Mosonmagyaróvári. V rokoch 1970 až 1998 pôsobila na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Vyučovala maďarský jazyk a literatúru, spev a nemecký jazyk.
Počas týchto 28 rokov vychovala množstvo študentov, ktorí dodnes s láskou spomínajú na svoju tetu Giziku. Ich uznanie, plnú dôveru a úctu si vydobyla svojou jedinečnosťou.

Keď je pedagóg osobnosťou a zároveň aj odborník v predmetoch, ktoré vyučuje, výsledky sa musia dostaviť. Jej bývalí žiaci spomínajú na nezabudnuteľné hodiny maďarského jazyka, literatúry, hudobnej výchovy a nemčiny, ktoré pod jej vedením boli zážitkom. Nesnažila sa len o sprostredkovanie učiva, ale aj vychovávala k správnym postojom, zodpovednosti a náročnosti. Jej mnohostrannosť a fundovanosť sa prejavili aj v mimoškolskej činnosti. Zanietene pripravovala svojich žiakov na súťaže v prednese poézie a prózy. Pripravila a nacvičila hudobné predstavenia a malé javiskové formy. Ako verná žiačka Zoltána Kodálya vytvorila na škole hudobné prostredie pre spev v každom ročníku. Viedla školský spevokol a fujarový krúžok.

Bolo o nej známe, že o svoje odborné znalosti a skúsenosti sa vždy nezištne podelila s kolegami i ostatnými pedagógmi z okolitých škôl. Úroveň a kvalita jej vyučovania zaujala a podnecovala mladých kolegov. Pre vysoké pracovné nasadenie bola príkladom i vzorom pre učiteľov, ale aj žiakov, rodičov a širokú verejnosť.

Nezabudli sme na ňu a všetci jej svorne želáme k okrúhlemu životnému jubileu len to najlepšie, zdravie šťastie a Božie požehnanie.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu Pro Urbe za rok 2008 pani Görcsösovej za jej dlhoročné pedagogické a umelecké pôsobenie v meste.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor