úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2008 - Pavol Koštenský

Pavol Koštenský sa narodil 30. 6. 1940 v Košiciach. Základnú hudobnú školu absolvoval v Košiciach. Štátne konzervatórium v Košiciach ukončil absolutóriom u prof. Mateja Lengyela. Od 1. 10. 1963 pôsobil v Moldave nad Bodvou na pobočke Základnej hudobnej školy v Košiciach, ako učiteľ hry na klavír.

Zlomovým momentom v histórii hudobného školstva bol rok 1965, keď sa z pobočky hudobnej školy v Košiciach stáva samostatná Základná hudobná škola v Moldave nad Bodvou a jej riaditeľom sa stáva Pavol Koštenský. Vďaka jeho iniciatíve v roku 1976 dostáva škola od mesta zrekonštruovanú budovu okresného súdu a tým aj dôstojný stánok umenia a kultúry. Jeho celoživotné aktivity boli úzko späté s Moldavou. Jeho zásluhou mesto navštívili a svoje umenie predviedli svetoznáme telesá, ako napríklad komorný sláčikový orchester Bohdana Warchala. Pod jeho odborným dohľadom vyrástlo nespočetné množstvo nadaných hudobníkov. Aj v súčasnosti je vynikajúcim interpretom klasickej, ale hlavne tanečnej a jazzovej hudby. Aj vďaka jeho zanietenosti pre umenie má Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou vynikajúce meno v širokom okolí a dostatočný záujem žiakov, ale aj dospelých o umelecké vzdelanie.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo pánovi Pavlovi Koštenskému Cenu mesta v roku 2008 za zásluhy pri budovaní umeleckého školstva v Moldave nad Bodvou.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor