úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2008 - "Moldavský chlieb" - kolektív A2 Pekárne s.r.o, prevádzka Moldava nad Bodvou

Výroba Moldavského chleba má dlhú tradíciu. Pred II. svetovou vojnou bolo v Moldave viacero malých pekárni. Po vojne tie postupne zanikli a od roku 1952 sa výroba zabezpečovala už len v jednej prevádzke. Tu sa sústredili všetci pekári v tom období a v nezmeneom zložení piekli tradičný Moldavský chlieb prakticky do 80-tych. rokov minulého storočia. Vtedy nastala výmena. Nastúpila nová generácia, avšak technológia výroby ostala zachovaná. Prevádzka fungovala do roku 2006 v starej pekárni pri mlyne.

Výroba Moldavského chleba sa dodnes zabezpečuje podľa tradičných receptúr, ktoré si pekári pri výmene generácií odovzdávali. Preto má tu vyrobený chlieb neopakovateľnú, tradičnú,chuť. To, že sa vyrába dobrý chlieb aj dnes je zásluhou dobrého kolektívu zamestnancov. Sú to väčšinou vyučenci v danom remesle a prácu robia zanietene a s láskou, strážiac receptúru, ktorá robí Moldavský chlieb tým, prečo si ho občania obľúbili a dennodenne kupujú. Tu vyrábaný chlieb je chutný aj preto, že veľká časť výroby sa zabezpečuje ručne. V priestoroch novej pekárne v prevádzke v Moldave nad Bodvou sa už druhý rok denne vyrábú rôzne druhy chleba v počte cca 2000 ks pre Moldavu a široké okolie. Ale hlavne, dodnes sa pečie tradičný Moldavský chlieb. Pekáreň zabezpečuje rozvoz chleba podľa objednávky do moldavských predajní a zariadení spoločného stravovania, do Medzeva, Jasova i Košíc a Turne nad Bodvou. V druhej prevádzke A2 Pekární, v Buzici, sa vyrába pečivo bežné a jemné, ktoré sa distribuje spolu s chlebom.
Všetci zamestnanci pekárne denne usilujú o to, aby ešte dlho bol Moldavský chlieb najobľúbenejší, aby nestratil na kvalite, aby naďalej chutil spotrebiteľom tak ako doteraz.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta v roku 2008 výrobku Moldavský chlieb – kolektív A2 Pekárne, s.r.o, prevádzka Moldava nad Bodvou.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor