úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Starostlivosť o mestskú zeleň 2008

Mesto s cieľom zainteresovať obyvateľov na vzhľade a úprave svojho okolia každoročne v rámci projektu "Starostlivosť o mestskú zeleň" vyhlasuje súťaž.

Stanovená komisia vyhodnotila súťaž v tomto roku v kategóriach:

najkrajší balkón v rodinnom dome

Mária Drenková - Fábryho 25, Moldava nad Bodvou

najkrajší balkón v obytnom dome

Zuzana Mitrovič - Budovateľov 24, Moldava nad Bodvou

najkrajšia predzáhradka pred rodinným domom

Alžbeta Šuverová - Budulov 145.

najkrajšie udržiavané a ošetrované verejné priestranstvo pred obytným domom

Eva Zajdeková - Nám. Ľ. Štúra 2., Moldava nad Bodvou

najkrajšie udržiavané a ošetrované verejné priestranstvo pred prevádzkou Kozmetika

Margita Lukáčová - Nám. Ľ. Štúra 2., Moldava nad Bodvou

celkový estetický dojem

Ján Idčan - Budulov 28.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor