úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Moldave nad Bodvou

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Ing. László Köteles - predseda

1. Ing. Norbert Krušinský
2. Roland Szabó
3. Mgr. Gabriela Janičová
––––––––––––––––––––––
4. Ing. Július Grulyo

Komisia finančná

Ing. Norbert Krušinský - predseda

1. Ing. Tomáš Kiss
2. Ing. Vojtech Bodnár
3. Karin Čobádiová
4. Iveta Kmeťová
5. Viliam Sýkora
6. JUDr. Darina Horváthová
7. Ing. Imrich Ikrényi
8. Ing. Irena Petrášová
––––––––––––––––––––-
9. Ing. Jozef Selin PhD.

Komisia výstavby a  dopravy

Roland Szabó - predseda

1. Viliam Sýkora
2. Ing. arch. Lukáš Vasil
3. Ing. Ľubomír Somodi
4. Ing. Mária Konderlová
5. Ing. Arch. Dezider Kovács
6. Ing. László Köteles
–––––––––––––––––––-
7. Ing. Július Grulyo
8. Ing. Anton Stochla

Komisia verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Ing. Ľubomír Somodi - predseda

1. Doc. Ing. Štefan Kuzevič PhD.
2. Ing. Oliver Kovács
3. Jaroslav Pupala
4. Viliam Sýkora
5. Mgr. Gabriela Janičová
6. Olga Kis Pálová
7. Ing. Štefan Sciranka
8. Ing. Peter Štark
––––––––––––––––––––
9. Ing. Július Grulyo
10. Tomáš Kalász
11. JUDr. Pavol Milan
12. Iveta Kmeťová

Komisia školstva

Mgr. Gabriela Janičová - predseda

1. Mgr. Dubinská Helena
2. PaedDr. Jolana Liszkaiová
3. Helena Rostášová
4. Mgr. Viera Lukáčová
5. Mgr. István Nagy
6. Mgr. Mária Csontosová
7. PaedDr. Jana Lóčová
8. Mgr. Mária Tóthová
–––––––––––––––––––––––-
9. PaedDr. Andrea Papp
10. Bc. Irma Horváthová

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Iveta Kmeťová - predseda

1. Olga Kis Pálová
2. Ing. Norbert Krušinský
3. František Pavlovič
4. PaedDr. Iveta Kleiberová
5. Ing. Hodermarský Viliam
6. Milena Nogradi
7. Eva Weiserová
8. Zoltán Dobos
––––––––––––––––––––––––-
9. Mgr. Erika Vitéz
10. Ing. Attila Bodnár
11. Csaba Bartók
12. Katarína Leňková

Komisia športu

Viliam Sýkora - predseda

1. Branislav Jánoš
2. Jozef Jászai
3. Ing. Imrich Ikrényi
4. Zoltán Dobos
5. Ladislav Zupko
6. Miroslav Smutný
7. Norbert Pecze
8. Imrich Širgely
––––––––––––––––––––––
9. Bc. Ľudovít Mata

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Olga Kis Pálová - predseda

1. Mgr. Mária Szilágyiová
2. Ing. Eva Sivoková
3. Mgr. Vladimíra Kmeťová
4. MUDr. Erika Csachová
5. Ing. Eva Chválová
6. Roman Rybár
7. Mgr. Diana Hronecová
8. Helena Garová

Komisia bytovej

Jaroslav Pupala - predseda

1. Ing. Ľubomír Somodi
2. Roland Szabó
3. PaedDr. Jana Ločová
4. Alexander Phöm
5. Olga Kis Pálová
6. Peter Komjáti
-–––––––––––––––––––––-
7. Ing. László Iván

Komisia obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Otto Komjáti - predseda

1. Jaroslav Pupala
2. Zoltán Kiss
3. Ing.Attila Bodnár
4. Ing. Ľubomír Somodi
5. Roland Szabó
6. Štefan Kuzma
7. Ing. Roland Cingeľ
8. Ing. Viliam Csontos
–––––––––––––––––––––-
9. Imrich Zborai
10. Stanislav Samko

Komisia pre rómsku problematiku

Ing. Norbert Krušinský - predseda

1. Rudolf Rusňák
2. Bc. Otto Horváth
3. Róbert Rybár
4. PhDr. František Rigo
5. Ing. Imrich Ikrényi
6. Roland Szabó
–––––––––––––––––––––––––––––
7. Daniela Góčová

Komisia pre mestskú časť Budulov

Ing. Imrich Ikrényi - predseda

1. Štefan Herczeg
2. Štefan Motyka
3. Ján Bodnár
4. Katarína Bačová
5. Eva Tóthová
6. Ing. Monika Fedorová
7. Lívia Vaňová
8. Erika Graciková

Komisia cirkevnej

Zoltán Dobos - predseda

1. Ing. Jozef Selin PhD.
2. PhDr., Mgr. Péter Halász
3. Štefan Bužický
4. Ing. Peter Nyíri
5. Ing. Attila Bodnár
6. Ing. Anton Király

Komisia pre sídelnú časť Sídliska

Mgr. Gabriela Janičová - predseda

1. Roland Szabó
2. Olga Kis Pálová
3. Otto Komjáti
4. Iveta Kmeťová
5. Zoltán Dobos
6. Jaroslav Pupala

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor