úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2009, in memoriam - László Szombathy

Učiteľ László Szombathy zaujíma v histórii Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou významné miesto. Stál pri zrode základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a stal sa jej prvým riaditeľom.

László Szombathy sa narodil 22.novembra 1928 v Ladmovciach (okres Trebišov) a v roku 1949 maturoval na Lýceu v Sárospataku. Svoje učiteľské pôsobenie začínal na dedinskej škole v Malom Horeši. Od roku 1950 pôsobil v Moldave nad Bodvou. Vysokoškolské vzdelanie získal na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave v odbore zemepis a biológia. Neskôr vyučoval aj na okolitých základných školách v Hrhove, Jablonove, v Hosťovciach, v Turni, pokým sa nestal zástupcom riaditeľa na Poľnohospodárskom odbornom učilišti v Čečejovciach. Jeho príkladnú pedagogickú prácu s mládežou ocenilo vtedajšie Ministerstvo poľnohospodárstva čestným uznaním. V roku 1964 ho Odbor školstva Okresného národného výboru v Košiciach poveril založením Domu pionierov a mládeže v Moldave nad Bodvou, ktoré od 1. decembra 1964 aj riadil. Pre dnešnú generáciu je takmer nepochopiteľné s akým oduševnením prijímal výzvy, žil činorodo a jeho všestrannosť sa prejavila v každej oblasti verejného života. Okrem svojho povolania mal mnohoraké záujmy a záľuby. Miloval hlavne spev. Založil v Moldave prvý detský spevokol. Spolu zakladal miestnu organizáciu Csemadoku v meste. Stal sa jej predsedom a členom Republikového predstavenstva. Za tieto zásluhy bol pri príležitosti 50-výročia založenia Csemadoku vyznamenaný pamätnou medailou, žiaľ už in memoriam. Spolu s touto kultúrnou organizáciou založil hneď aj Robotnícky spevokol, ktorý pod jeho vedením vystupoval na kultúrnych podujatiach v meste a širokom okolí. Neskôr spevokol niesol názov slávneho rodáka Mártona Szepsi Csombora. Získali rôzne ocenenia a uznania, najvyššie získali v republikovej súťaži spevokolov v Galante, 3. miesto v národnom kole.

Vážne ochorenie mu nedovolilo ďalej aktívne pracovať, umeleckej činnosti v spevokole však zostal verný až do smrti v roku 1992. Po dlhej ťažkej chorobe zomrel vo veku 64 rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo za rok 2009 Cenu mesta pánovi László Szombathymu, in memoriam, za jeho pedagogické pôsobenie a pestovanie maďarského jazyka a kultúry v meste.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor