úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2009 - Monika Hudáková

„Večné deti“. Aký príslovečný názov pre neziskovú organizáciu, ktorá sa zaoberá deťmi postihnutými rôznym stupňom mentálnej retardácie, autizmom, detskou mozgovou obrnou alebo iným zdravotným znevýhodnením. Združuje 18 a viacročné „večné deti“ po ukončení povinnej školskej dochádzky, o ktorých v ďalšom živote nie je postarané. Postihnutie im nedovolí žiť plnohodnotným životom a pracovať, ale aj oni túžia byť v kolektíve, potrebujú stimuly, chcú byť prospešní a realizovať sa v aktivitách ktoré mentálne a telesne zvládnu.

Tento cieľ si vytýčili zakladatelia neziskovej organizácie „Večné deti“, ktorá vznikla koncom roka 2006. Jednou z iniciátorov a zakladateľov neziskovej organizácie bola pani Monika Hudáková, nar. 21. 5. 1954, učiteľka Špeciálnej základnej školy v Moldave nad Bodvou. Na tejto škole pracuje od roku 1989, začínala ako vychovávateľka pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami s  rôznym stupňom postihnutia. Dôverne pozná schopnosti týchto detí a problémy ich rodičov po skončení povinnej školskej dochádzky. Dlhoročné pedagogické skúsenosti ju utvrdili v presvedčení, že sa im dá pomôcť znášať neľahký údel. Tieto deti nepotrebujú súcit, ale lásku, trpezlivosť a priestor na realizácia. Preto sa rozhodla nezištne, bez nároku na finančnú odmenu venovať týmto deťom svoje vedomosti, praktické skúsenosti a voľný čas. Nehľadiac na čas a prekážky vyvinula maximálne úsilie, aby sa vytvorilo pre nich špeciálne zariadenie, v ktorom môžu vyvíjať klubovú činnosť. Tak vznikla nezisková organizácia „Večné deti“ . Pre pretrvávajúce finančné problémy na prevádzku a nevyhovujúce priestory, po dohode s vedením mesta, bola nezisková organizácia začlenená pod n.o. Zachraňujeme životy a pôsobí v jej priestoroch.

Pani Monika Hudáková organizuje a vedie klubovú činnosť aj napriek tomu, že sama má zdravotné problémy. Nehľadí na únavu, svoje vlastné problémy, ale dennodenne v spolupráci s asistentmi a rodičmi detí vymýšľa nové aktivity, športové vyžitie, výlety. V skupine má 5 detí. Jej aktivity sa už dostali do povedomia aj ostatných rodičov postihnutých detí, o čom svedčia ďalšie žiadosti.
Vďaka úspešnému projektu z nadácie SPP získali grant vo výške 50 tis. Sk, z ktorého zakúpili nevyhnutné zdravotné pomôcky a potrebný inventár na zariadenie. Bežnú každodennú klubovú činnosť zabezpečujú z príspevkov sponzorov. V rámci nej deti kreslia, maľujú, tvoria a vyrábajú umelecké diela, proste stvárňujú svoj svet. Výstavu ich prác máte práve teraz možnosť vidieť v malej sále kultúrneho strediska.

V budúcnosti plánujú rozšíriť svoju činnosť aj o hipoterapiu, všetko však závisí od financií, ku ktorým sa snažia dopracovať prostredníctvom projektov a oslovovaním sponzorov.

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2009 Monike Hudákovej za nezištnú prácu, ktorou prispieva k reálnej integrácii jedincov s mentálnym postihnutím.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor