úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Dohovor starostov

Dohovor starostov

Dňa 10. 2. 2009 sa v budove Európskeho parlamentu v Bruseli konal slávnostný podpis tzv. Dohovoru starostov.

Dohovor starostov je dokumentom Európskej únie, ktorým sa zúčastnené miestne samosprávy z celej Európy zaviazali do roku 2020 znížiť emisie CO2 o 20% tým, že zavedú vo svojich obciach výrobu energie min. 20%-mi alternatívnych zdrojov.

Zo Slovenska podpísali Dohovor starostov primátori dvoch miest, za Nitru podpisoval Dohovor primátor Ing. Jozef Dvonč a za Moldavu nad Bodvou primátor mesta Ing. István Zachariaš. Mesto Moldava nad Bodvou sa k tejto aktivite EÚ prihlásila ako štvrté mesto Európy 2.mája 2008.

V plánoch mesta Moldava nad Bodvou figuruje v blízkej budúcnosti výstavba kotolne na biomasu, výstavba bioplynovej stanice, a dva podnikateľské subjekty plánujú na území mesta výstavbu solárnych batérií, každý o výkone 1 MW. Momentálne sa robia merania veterných pomerov v okolí Moldavy z dôvodu plánovanej výstavby veterných elektrární na územiach mesta Moldavy a aj okolitých obcí.

Mimo to plánujeme aj informačnú kampaň pre obyvateľov mesta a okolia o tom, ako je možné v pomeroch rodinných domov zavádzať á zdroje energie, napr. solárne články, či výrobu teplej vody pomocou slnečných kolektorov, možno aj s podporou finančných prostriedkov vlády, ktoré budú vyčlenené cez projekty na riešenie znižovania energetickej náročnosti rodinných domov tak, ako je tomu aj v iných štátoch Európy.


Ing. István Zachariaš
Primátor Moldavy nad Bodvou a poslanec KSK

Výbor regiónov, partner iniciatívy Dohovor starostov, zdôrazňuje, že miestne a regionálne orgány sú kľúčovými aktérmi v boji proti klimatickým zmenám

Výbor regiónov (VR) plne podporuje iniciatívu Dohovor starostov na znižovanie emisií skleníkových plynov a domnieva sa, že ďalším krokom by malo byť rozvinutie dohovoru tak, aby zahŕňal aj regionálne úrovne riadenia, s cieľom splniť ambiciózne ciele EÚ v oblasti energetiky a klimatických zmien.

Dohovor starostov je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je výrazne zlepšiť energetickú účinnosť v mestskom prostredí prostredníctvom oficiálneho záväzku miest a znížiť emisie CO2. Ochotu pripojiť sa k tejto iniciatíve vyjadrilo už takmer 150 miest z celej Európy, vrátane 15 hlavných miest.

Predseda VR Luc Van den Brande vyzval členov, aby podpísali Dohovor starostov, keďže ciele dohovoru v oblasti trvalo udržateľných zdrojov energie budú môcť byť splnené len pokiaľ ich podporia miestne a regionálne samosprávy. Pán Van den Brande uviedol: „Na zabezpečenie výrazného zníženia emisií skleníkových plynov v Európe je nevyhnutné, aby sa miestne a regionálne orgány aktívne zapojili do uplatňovania dohovoru. Len ako partneri môžeme zabezpečiť splnenie našich cieľov v oblasti klimatických zmien.“

Text Dohovoru starostov v slovenčine, zoznam zúčastnených obcí a miest Európy, ako aj ďalšie zaujímavé informácie o tejto iniciatíve môžete získať kliknutím na zvýraznený text.

K stiahnutiu

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor