úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

MKP / Most-Híd ?

tému otvoril: NoName (26. februára 2012, nedeľa - 12:52)
Ébresztő! Napi szinten találkothattunk azzal a témával az elmúlt évben, hogy magyar nemzetiségű szlovák állampolgároktól vették el az állam- polgárságukat mert megcsináltatták a kettősállampolgárságot s ezt fel is vállalták. Az a törvény amely ezt lehetővé tette 2010 július 17. - én lépett életbe!!! Kérdem én: - Miért hagyta egy állítólagosan minket (szlovákiai magyarokat) képviselő ekkor már rég KOALíCíóBAN lévő politikai párt, hogy ez a törvény életbelépjen? Nem állíthatja azt a Most-Híd ezek alapján, hogy próbált ellene tenni mert: - A kormányprogramja arról is szólt, hogy ők mi érettünk a magyar kissebbségért vannak, mi értünk is hozták létre ezt a pártot. Ha mi értünk lennének akkor egy IGAZI MAGYAR aki a koalícióban van kiállna a többi magyarért és azt kellet volna annak idején mondania: Hogy ha ez a törvény életbelép akkor MI felmondjuk a koalíciót mert nem ebben állapodtunk meg (Elfogadtuk egymás kormányprogramját, így léptünk koalícióra, megeggyeztünk) !!! S egy IGAZI SZLOVáKIAI MAGYAR PáRTNAK amely ténylegesen a sajátjait is képviseli meg kellett volna ezt tennie, ki kellett volna lépnie a koalícióból ezek alapján! Következtetés: Bugár urat ha 'szimbolizálnom' kellene azt mondanám, hogy hasonló az antikrisztushoz (! ez csak hasonlat nem azonosítás !) , mert kettéosztotta a szlovákiai magyarságot a magyarság KÁRÁRA! Emberek! Ideje ráébredni arra, hogy mi az igazság!Én nem állítom azt, hogy az MKP-ban sokkalta különbb, tisztességesebb emberek ülnének de egy biztos, ők nem hagyták volna, hogy ilyen törvény amely minket ennyire károsít életbelépjen! Mindenki vonja le magának a következtetéseket!!! Utóirat: Nekunk magyaroknak( ! mint minden más nemzetnek ! ) FONTOS a kultúránk megőrzése, ápolása, megóvása, megvédése, továbbadása! Érdekes elnevezése van ennek a Most-Hídnak. Hova is visz minket szlovákiai magyarokat ez a párt át? Ez a híd egy csapda, egy olyan egyirányú átkelőhely amely számunkra az identitásunk elvesztését okozza! Ez egy zsákutca, nem kétirányú út! Mi átkelhetünk ezen a hídon, de nincs visszaút. A másik oldalon levőket pedig nem is érdekli, hogy mi van a híd túloldalán, ők nem akarnak hozzánk átnézni, lényeg az, hogy mi csatlakozzunk hozzájuk, s örülnek neki, hogy van közöttünk egy link alak aki ebben nekik segít. Honfitársaim! Ne felejtsük el azt, hogy anyáink, szüleink mire tanítottak meg minket! Milyen nyelven volt az első kiejtett szavunk? Kedves honfitársaim, ha tovább szeretnétek adni ezt a fiaitoknak, unokáitoknak, ha akarjátok, hogy kellő támogatásban részesüljenek iskoláink, hogy fennmaradjanak/ unk, akkor döntsétek el, hogy ki méltó arra a két magyar párt közül arra, hogy megkapja a szavazatunkat! Véleményem szerint a Most- Hidat meg kellene fosztani attól a jogtól, hogy két nyelven magyarul is hirdethessen mert létfennmaradásunkat veszélyeztető törvény életbelépésénél már meglévő koalíciós partnerként kellő hatalommal rendelkezve nem cselekedett SEMMIT! Elhiteti a magyarság nagy részével, hogy értünk van holott cselekedeteiben ez nem tükröződik. (Akkor aki rá akar szavazni inkább szavazzon az SNS- re ők legalább nem ámítanak, nem hazudnak, nyíltan megmondják, hogy ellenünk is vannak- ezzel felgyorsulna az amúgy is előrelátható folyamat. Ne hozzunk még nagyobb szégyent a fejünkre!) Itt az idő, hogy lebontsuk ezt a teljes elszlovákosodáshoz vezető hidat! - Ezek a gondolatok a szabad véleménynyilvánítási jog alapján születtek -
HID/SMK-MKP?
IP3. marca 2012, sobota - 12:53
INSTITUTIO MORUM
István egész uralkodását a Kárpát – medence egységének a megteremtése illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte ebből kifolyólag külpolitikájában alapvetően békére törekedett a szomszédaival, Gizellával kötött házassága is ezt a célt szolgálta.

Szent István király intelmei Imre herceghez

... Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezek előrebocsátván térjünk a tárgyra.

IV. A főemberek tiszteletéről

... tartsd mindig eszedbe, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz, homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod.

V. A türelem és az igaz ítélet gyakorlása

... A türelemről így beszél Pál apostol: „tanúsítsatok mindenki iránt türelmet.“ És az Úr evangéliumban: „ Ha (türelemmel) kitartotok, megmentitek lelketeket.“ Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek.

VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról

... Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.

VII. A tanács súlyáról

... A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér;

X. A kegyességől és az irgalmasságról

... Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illes.

PS:

Figyelmesen olvassuk el ezen intelmeket és rájövünk, hogy nem a HÍD létrejötte hanem az SzIk intelmeinek folyamatos megsértése, illetve be nem tartása okozta és okozza a magyarság vesztét.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor